Sylvi Listhaug har et demokratisk problem


Folkemengde-med-banner-foran
«Det er et betydelig demokratisk problem og et problem for ytringsfriheten at en organisasjon med så stor folkelig støtte og høyt aktivitetsnivå som NOAH, bevisst gis dårligere forutsetninger for å fremme sine ytringer.»

NOAH mener tildelingene i Landbruks- og matdepartementet viser misbruk av statsstøtte, med forsøk på å kvele kritikere. Av tre dyrevernorganisasjoner som ble invitert til departementet, er NOAH, som den fremste kritikeren av regjeringens politikk, utelatt fra budsjettet.

Da Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inviterte de tre største dyrevernorganisasjonene til presentasjonsmøte tidligere i år, hadde hun to hovedspørsmål: Hvilke av organisasjonene ønsket ikke kyllingproduksjon og hvilke var for store rovdyr. NOAH var den organisasjonen som klarest sa i fra om at ihjelavlede kyllinger tusenvis i store haller ikke var på vår ønskeliste. NOAH var også den organisasjonen som mest aktivt sto opp for de store rovdyrenes rett til å eksistere, noe statsråden tydelig ikke var enig i. I dag viser Fremskrittspartiets statsråd at hun følger i Senterpartiets fotspor og bruker statsstøtte for å stagge de organisasjonene som utfordrer henne mest på sak:

Rundt 5500 mennesker møtte opp på NOAHs markering for dyrepoliti. Foto: Erling Pande Braathen
Rundt 5500 mennesker møtte opp på NOAHs markering for dyrepoliti. Foto: Erling Pande Braathen

– NOAH reagerer sterkt på at Landbruks- og matdepartementet viderefører tradisjonen med å tilbakeholde støtte til organisasjoner som utfordrer deres politikk. NOAH er en tydelig kritiker av regjeringens politikk med hensyn til bl.a. kyllingproduksjon. NOAH er også mest aktive i forsvaret for rovdyrene – noe som straffer seg når organisasjonsstøtten i Landbruks- og matdepartementet skal deles ut. Landbruks- og matdepartementet har tradisjonelt misbrukt statsstøtten til å gi penger til de organisasjonene som enten meler deres egen kake, eller i minst grad utfordrer dem. Det er derfor symptomatisk at Foreningen Ny Rovdyrpolitikk som er mot ulv i norsk natur får 1,5 millioner, mens NOAH utelates, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

NOAH peker på at det er et sterkt demokratisk problem når organisasjoner i møte med myndighetene får utvetydelige signaler om at visse holdninger om hensyn til dyr er «uønskede» og vil bli satt i sammenheng med tildeling av statlig støtte. I samtale med sentrale politikere fra alle partier får NOAH medhold i at dette er feilaktig bruk at statsstøtten – men i praksis får Landbruks- og matdepartementet fortsette sin udemokratiske tildeling:

Mange tusen mennesker deltar hvert år i NOAHs fakkeltog mot pels
Mange tusen mennesker deltar hvert år i NOAHs fakkeltog mot pels

– De dyrevelfersproblemene Norge står overfor krever organisasjoner som utfordrer myndighetene i hele spekteret av saker, slik NOAH gjør. Det er et betydelig demokratisk problem og et problem for ytringsfriheten at en organisasjon med så stor folkelig støtte og høyt aktivitetsnivå som NOAH, bevisst gis dårligere forutsetninger for å fremme sine ytringer. Det er få politikere som vil tørre å hevde at norsk samfunnsdebatt ikke trenger NOAH – men Landbruks- og matdepartementet gjør likevel det de kan for å gi nettopp vår stemme for dyrs rettigheter dårligere vilkår. Det er ikke akseptabelt at denne diskrimineringen har fått pågå – dette handler ikke lenger kun om penger, men om demokratiske prinsipper. Vil vi ha et samfunn der politikerne skal bestemme hvilke ytringer som skal ha best kår?, sier Martinsen.

NOAH noterer seg også at regjeringen svikter i de to mest aktuelle dyrevernsakene i høst; Statsstøtten til pelsnæringen ser ut til å videreføres, og øremerkede penger til dyrepoliti/ etterforskning av vold mot dyr er ikke eksplisitt nevnt.

1897853_10152759726944509_8892439191882623515_n