Syklus av vold – krever tiltak mot økende dyremishandling


Mishandling av både familiedyr og dyr som utnyttes i landbruket er et alvorlig problem som synes å være økende. I sommer har rapporteringen av antall tilfeller av vold mot dyr og dumping av familiedyr vært svært stor. Stadig har media brakt historier om sadistiske overgrep mot dyr. (Se linker til saker nedenfor.)

Samtidig viser de undersøkelser som er gjort at politiet i de fleste tilfeller henlegger slike saker, ofte uten å etterforske dem, og at de færreste dyremishandlere blir straffet. De sakene som når domstolene straffes mildt, ofte mildere enn skader på materielle verdier, vinningsforbrytelser og forseelser. (Se linkene nedenfor.)

Omfattende forskning fra USA viser en klar sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker.  Blant annet viser en amerikansk undersøkelse at blant aggressive kriminelle hadde 75 % et mønster av alvorlig dyremishandling som del av sin livshistorie.  Til sammenligning hadde 6 % av ikke-kriminelle et tilsvarende mønster.  Andre undersøkelser tyder på at dyremishandling og barnemishandling ofte forekommer i samme familier.  En undersøkelse viste at 88 % av familiene som hadde dyr og mishandlet barna, også mishandlet dyrene.

NOAH – for dyrs rettigheter får nå støtte fra krimdronning Unni Lindell til kravet om at kriminalitet mot dyr må opprioriteres av politi og påtalemakt.

– Vi er aldri bedre mennesker enn måten vi behandler dyrene våre på, sier Unni Lindell.  – Et samfunn som ikke gir dyr et anstendig rettsvern, råtner på rot.

– Ingen i Norge har noensinne fått lovens strengeste straff for dyremishandling – som er 3 års fengsel, sier Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.  – De strengeste dommene lyder på 30 dager fengsel, noen ganger i kombinasjon med en bot. Men i de fleste tilfeller der det i det hele tatt reises påtale idømmes dyremishandleren kun en bot.  Svært få er blitt fratatt retten til dyrehold på livstid, selv etter å ha mishandlet dyr til døde.  Skader på levende dyr straffes ofte mildere enn skader på materielle verdier.

– Både av hensyn til dyrene, samfunnets sikkerhet og allmennpreventive forhold er det svært viktig å ta dyremishandling alvorlig.  Det er unnfallende av politiet når de nesten rutinemessig legger bort dyrevernsaker, ofte uten å etterforske dem.  Dyr har egenverdi, det slås fast i den nye dyrevelferdsloven, men det nytter lite å lovfeste rettigheter for dyr så lenge politi og påtalemakt ikke beskytter dem, sier Siri Martinsen.

NOAH viser til vedlagte brev, som er sendt justisministeren og alle politidistrikt, med dokumentasjon på henleggelser av dyrevernsaker og på sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker.  NOAH ber også om et møte med Justisministeren for å diskutere tiltak.
Eksempler på dommer for dyremishandling, satt opp mot dommer for andre lovbrudd:

14 dagers betinget fengsel for å ha mishandlet en katt til døde.  http://www.stavangeravisen.com/art.asp?id=33797

30 dagers fengsel og 80.000 i bot for proforma ekteskap.  http://www.sognavis.no/Innenriks/article1247300.ece

30 dagers fengsel for å ha sultet i hjel 24 storfe og vanstelt de øvrige så 11 måtte avlives på stedet. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6212596

30 dagers fengsel for å ha sultet i hjel 21 sauer.  http://www.bt.no/lokalt/sf/article366426.ece

60 dagers fengsel for tyveri og nasking.  http://www.tk.no/nyheter/article2448981.ece

10.000 i bot for å ha latt en ku ligge med bekkenbrudd i sin egen avføring i over 2 måneder.  http://www.p4.no/story.aspx?id=147552

10.000 i bot for å ha kastet en pølse i ansiktet på en annen. http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1143888.ece

10.000 i bot for bråkete oppførsel på offentlig sted. http://www.sarpsborgavisa.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070318/AKTUELT/70318003

4000 i bot for å ha latt hund ligge innestengt i bil i solsteiken – da politiet tok ut hunden blødde den fra tannkjøttet og kunne ikke stå på beina.  Et tilsvarende tilfelle ble henlagt, til tross for at hunden døde.  http://www.aftenposten.no/dyr/article395120.ece

5000 i bot for banning og urinering. http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article329474.ece

6000 i bot for å ha kastet egg på naboen. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.6147467

35 timers samfunnsstraff og 5000 i bot for å ha grillet en katt til døde i microbølgeovn og mishandlet en annen katt i microbølgeovn.    http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=276364

58 timers samfunnsstraff for tjuveri av båtmotorer og bensintanker. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.6271927

60 timers samfunnsstraff for blotting. http://www.moss-dagblad.no/krim/article3859076.ece

90 timers samfunnsstraff for trygdemisbruk. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.4309780
Noen dyremishandlingsaker fra den siste tiden:

25.06.2008  NRK Møre og Romsdal: Krykkjemassakre – flere titalls krykkjer skutt i hekkesesongen. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.6114325

10.07.2008 VG:  Katt ribbet, brent og halen kuttet av  http://www.nettby.no/community/article.php?id=1393829&community_id=551995

12.08.2008  VG: Kattene ble funnet grovt mishandlet blant søppel i en container. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=199312

28.08.2008 Bergens Tidende:  Katt funnet forslått og forkommen i en container, med det ene øyet presset ut – døde senere av skadene.  http://www.bt.no/lokalt/article619120.ece

10.09.2008 Rogalands Avis: Katt mishandlet – halen knekt og blæra ødelagt.  http://www.rb.no/lokale_nyheter/article3773238.ece

10.09.2008 Tvedestrandsposten:  Fire kattunger forlatt i en kasse i skogen. http://www.tvedestrandsposten.no/lokale_nyheter/article3767735.ece

15.09.2008 Smaalenene: Kattunger puttet i poser og kastet ut for å dø.  http://www.smaalenene.no/nyheter/article3783987.ece

24.09.2008 Dagbladet:  Kattunge i plastsekk funnet i vegkanten – politiet anbefalte redningspersonen å drepe den på en måte som strider mot dyrevernlovens forskrift om avliving av hund og katt.  http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/09/24/547953.html

01.10.2008  Strilen:  Frykt etter at flere katter er mishandlet. http://www.strilen.no/nyheter/frykt-etter-at-fleire–kattar-er-mishandla/