Stortinget lover at overgrepsmateriale av dyr blir forbudt!

I dag behandlet Stortinget SVs representantforslag om å gjøre besittelse og deling av overgrepsmateriale av dyr straffbart. Etter debatten ble forslaget omgjort til en anmodning fra hele Stortinget om å forby slikt materiale.

NOAH erfarer at SV, Venstre, FrP, MDG og Rødt planla å stemme for slaget. Under debatten på Stortinget lovet Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Ragnhild Male Hartviksen at et slikt forbud skal bli realitet:

«Overgrep mot dyr er opprørende, og vi skal selvfølgelig ha et lovverk som beskytter dyr mot både misbruk og overgrep (…) I denne saken deler alle partiene samme intensjon (…) det er planlagt å legge frem et forslag som gjør det straffbart å være i besittelse, eller dele materiale som omhandler overgrep mot dyr. Det kan ikke misforstås. De hensynene forslagsstillerne tar opp i denne saken vil derfor være ivaretatt»

Hele Stortinget står bak et ønske om å forby deling og besittelse av overgrepsmateriale

Istedenfor å bli votert over, ble forslaget under debatten omgjort til et oversendelsesforslag. Det betyr at Stortinget som helhet nå står bak anmodningen om å forby overgrepsmateriale mot dyr. NOAH er glade for at hele Stortinget nå står bak ønske om en lovendring. At vi nå vil få et klart forbud mot dette er en direkte konsekvens av at SV fremmet dette forslaget med støtte FrP og Venstre. At bilder og filmer av overgrep mot dyr fritt kan deles og lastes ned på nettet er et åpenbart hull i lovverket. Dette burde enkelt kunne endres, og nå ser det ut til at dette vil skje i løpet av året.

SVs representantforslag kom i etterkant av at avisen Nidaros avslørte et nettverk av over 250 nordmenn som var aktive på nettstedet Zooville, der brukere deler overgrepsmateriale av dyr. Den norske gruppen på nettstedet er blant de ti største nasjonalitetene.

NOAH vil jobbe for at forbudet kommer på plass så raskt som mulig

Det er store mørketall når det gjelder seksuelle overgrep mot dyr. Det at deling og besittelse av bilde- og videomateriale som viser overgrep mot dyr ikke er forbudt kan åpenbart bidra til at mennesker som begår disse overgrepene går under radaren. Dyr er tause ofre, og denne type kriminalitet er ofte vanskelig å oppdage. NOAH har jobbet for dette forbudet, og nå vil vi jobbe for at denne lovendringen kommer på plass så snart som mulig!

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.