Stiansens Stiftelse åpen for søknader og nominasjoner


Dag S. Stiansens Stiftelse åpen for søknader og nominasjoner – frist 1. august

Dyrestiftelsen Dag S. Stiftelse deler ut en halv million kroner i året til prosjekter som bidrar til å fremme dyrenes interesser. Arbeid som tradisjonelt dyrevern, opplæringsvirksomhet, forskning eller lignende er eksempler på prosjekter kan søke om støtte, men det er ikke avgrenset til kun dette. Om du har et prosjekt og ønsker midler, send stiftelsen en søknad før 1. august.

Den flotte skulpturen er laget av billedkunstner Elena Engelsen.

Samme frist gjelder for nominasjoner til Stiansenprisen. Stiansenprisen deles ut til enkeltpersoner og organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for dyrenes beste i løpet av det siste året.

I 2013 mottok NOAH den første Stiansenprisen, for vårt arbeid for dyrs rettigheter og et landsdekkende dyrepoliti.

I 2014 ble prisen tildelt Organisasjonen Norecopa for deres arbeid med å erstatte og redusere bruk av forsøksdyr i forskning

2015 gikk prisen til Dyreverner Frank Nervik  for sitt arbeid med å avdekke forholdene på norske pelsdyrfarmer gjennom dokumentaren «Pels».

Fjorårets pris gikk til veterinær Toralf B. Metveit  for sitt livslange engasjement for dyr.

Kjenner du en organisasjon eller enkeltperson du synes fortjener denne prisen?  Les mer og søk herhttp://www.stiansenstiftelsen.no/