Dag S. Stiansens Stiftelse åpen for søknader og nominasjoner – frist 1. august

Dyrestiftelsen Dag S. Stiftelse deler ut en halv million kroner i året til prosjekter som bidrar til å fremme dyrenes interesser. Arbeid som tradisjonelt dyrevern, opplæringsvirksomhet, forskning eller lignende er eksempler på prosjekter kan søke om støtte, men det er ikke avgrenset til kun dette. Om du har et prosjekt og ønsker midler, send stiftelsen en søknad før 1. august.

Den flotte skulpturen er laget av billedkunstner Elena Engelsen.

Samme frist gjelder for nominasjoner til Stiansenprisen. Stiansenprisen deles ut til enkeltpersoner og organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for dyrenes beste i løpet av det siste året.

2013: NOAH mottok den første Stiansenprisen, for vårt arbeid for dyrs rettigheter og et landsdekkende dyrepoliti.

2014: Mottok Organisasjonen Norecopa prisen for deres arbeid med å erstatte og redusere bruk av forsøksdyr i forskning

2015: Mottok Frank Nervik  prisen for sitt arbeid med å avdekke forholdene på norske pelsdyrfarmer gjennom dokumentaren «Pels».

2016: Mottok veterinær Toralf B. Metveit  prisen for sitt livslange engasjement for dyr.

2017: Mottok Dyrevernalliansen prisen for organisasjonens arbeid for å bedre dyrevernet i Norge.

2018: Mottok ikke Stiansen stiftelse tilstrekkelig nominasjoner til å utdele en pris.

2019: Mottok Norun Haugen prisen for hennes dokumentar om grisers situasjon og levevilkår i norsk landbruk i dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter»

Kjenner du en organisasjon eller enkeltperson du synes fortjener denne prisen?  Les mer og søk herhttp://www.stiansenstiftelsen.no/