Spekulativt om vold mot barn og dyr

av Siri Martinsen

Aftenposten valgte mandag en spekulativ forside hvor to tragiske saker som begge går ut over sårbare individer ble satt opp mot hverandre.

På avisens forside lyder teksten «Overgrep mot barn. 5 md fengsel. Drukning av hund. 6 mnd fengsel», illustrert med et barn og en hund i hver sin vektskål. Men dyrs rettsvern vektes ikke mot barn i norsk rettsvesen – grov vold mot dyr blir oftest henlagt eller straffet med bøter som for mindre skadeverk og nasking.

NOAHs kamp for rettferdighet

Dette er en situasjon NOAH har sloss mot i lang tid – og nå innrømmer politiet at de må ta vold mot dyr på større alvor. Hundedruknings-dommen er således historisk – for første gang blir mishandling av dyr med døden til følge straffet med mer enn det aller laveste nivået. 

Barns rettssikkerhet i Norge skal og må styrkes, men ikke ved å snakke ned arbeid mot dyremishandling. Hva vil Aftenposten oppnå ved å sammenligne en sak fra 2009 med unormalt lav straff for overgrep mot barn (som har strafferamme på 10 år, ved skjerpende omstendigheter 21 år) med den første dommen i norsk historie som signaliserer at vold mot dyr er mer alvorlig enn skadeverk? Hvorfor velger man ikke heller å fortelle at mobiltelefontyveri kan gi 8 måneders fengsel, eller tagging kan gi ni måneders fengsel? 

Barn og dyr- begge utsatte grupper

Folk reagerer intuitivt på lave straffer for forbrytelser mot barn, og sammenligninger er i realiteten overflødige. Folk har også begynt å reagere på at vold mot dyr neglisjeres av rettssystemet. Bistandsadvokat Runa Elin Kosberg gir uttrykk for manges reaksjon i sin uttalelse til Aftenposten: «Jeg synes det er problematisk å sette sakene med dyr og barn opp mot hverandre. De er begge utsatte grupper som trenger vern i loven.» Dette er et godt svar som burde fått avisen til å revurdere sin vinkling. 

Aftenposten har imidlertid fått Barneombudet til å forsterke tabloidperspektivet, og setter henne i svært dårlig selskap med personen som ble dømt for å med vilje drukne en hund. Det fremstår absurd når avisen lar den domfelte bruke den alvorlige overgrepssaken de dekker, som mulighet til å bagatellisere sin egen mishandling av dyr.

En tydelig sammenheng

Det er en sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot barn (og voksne) – men det er ikke den som Aftenposten impliserer. Forskning viser at 63% av voldsdømte tidligere har begått voldelige handlinger mot dyr, det samme gjelder 48% av de som soner for voldtekt, 46% av de som soner for seksualiserte drap og 30 % av de som soner for barnemishandling. Tallene for både ikke-kriminelle og for de som soner for annet enn vold er vesentlig lavere. 

Et samfunn som tar vold og overgrep på alvor, må reagere mot både vold mot mennesker og vold mot dyr. Å sette svake grupper opp mot hverandre i debatten om voldskriminalitet gavner ingen.

Kronikk av NOAHs leder Siri Martinsen, på trykk i Aftenposten 24.03.2015.

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.