Skritt på veien- dyrevern i det tyvende århundre


av Odd Harald Eidsmo, hovedfoto: Jo-Ann McArthur

Respekt for dyr er kommet stadig mer i søkelyset de siste hundre år. Nedenfor summeres viktige begivenheter som har bidratt til fremskritt innenfor dyrevernsarbeidet, både på verdensbasis og i Norge.

«Every time cruelty is overcome by compassion, we are moving towards a new and boundless ethic that will respect all living beings. Then indeed we shall stand at the threshold of a new era in human evolution, the realisation of our most unique quality: humanity.
– Jane Goodall, (kjent for sine adferdsstudier av sjimpanser).

 • 1900: Dyrevernbevegelsens fokus rettes i stadig større grad mot dyreforsøk, noe som resulterer i en oppblomstring av organisasjoner. En av de største «British Union for the Abolition of Vivisection» (BUAV) blir stiftet.
 • 1911: «Protection of Animals Act» blir vedtatt i England og markerer begynnelsen på dagens moderne dyrevernlovgivning.
 • 1924: Verdens første dyrevernorganisasjon, «Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals» (RSPCA) fyller 100 år.
 • 1926: «Universities Federation for Animal Welfare» (UFAW) blir stiftet i England, og forskning for å bedre dyrenes levekår begynner.
 • 1932: Fotsaksen blir forbudt i Norge – en av de første landene hvor dette skjer.
 • 1935: Norges første «lov om dyrevern» trår i kraft.
 • 1947: «Vegetarian Society», verdens første vegetarforening fyller 100 år.
 • 1948: «International Whaling Commision» (IWC) etableres for å kontrollere den hensynsløse hvalfangsten.
 • 1954: «Humane Society of the United States» (HSUS) stiftes. Organisasjonen er i dag USAs største dyrevernorganisasjon.
 • 1959: Dyrebeskyttelsen i Norge fyller 100 år.
 • 1962: Det første fondet for støtte til vitenskapelig utvikling av alternative metoder til dyreforsøk startes opp i England under navnet «Lawson Tait Trust».
 • 1963: «British Hunt Saboteurs Association» (HSA) starter i England. HSA blir den første gruppen som tar i bruk sivil ulydighet for å stanse dyremishandling.
 • 1964: Ruth Harrisons innflytelsesrike bok «Animal Machines» angriper den gradvise industrialiseringen av landbruket. Dyrevernbevegelsens fokus retter seg i stadig større grad mot industrielt husdyrhold.
 • 1969: «International Fund for Animal Welfare» (IFAW), stiftes. IFAW, retter søkelys mot den barbariske selfangsten utført i Canada. Europarådet publiserer en syv-punkts plan om dyrevelferd. Denne viktige planen markerer begynnelsen på en koordinert europeisk tilnærming til dyrs beskyttelse.
 • 1970: Forskeren Richard Ryder skriver boken «Vitenskapens Ofre» hvor han avslører dyreforsøksindustrien. Begrepet «speciesm» (artssjåvinisme) blir lansert i boken.
 • 1972: «Animal Liberation Front» (ALF) blir stiftet og utfører direkte aksjoner mot næringer som er ansvarlige for dyreplageri. I den spede begynnelse fikk ALF-aksjonistene sympati både i media og blant befolkningen, særlig etter sjokkerende avsløringer om bruken av dyr i pelsindustrien, kjøttindustrien og lignende industrier. ALF påfører dyrefiendtlige næringer skader for flere titalls millioner kroner. Tusenvis av dyr blir frigjort og omplassert til gode hjem.
 • 1974: Den gjeldende norske dyrevernloven blir vedtatt.
 • 1975: Greenpeace lanserer «Save the Whales»- kampanjen der Greenpeace-aktivister stilte sine båter mellom hvalfangere og hval. De fikk enorm sympati og mediedekning over hele verden.
 • 1975: Peter Singer lanserer sin bok «Animal Liberation», som senere skulle gå under tilnavnet «dyrevernernes bibel». Dyrevernbevegelsen tar en ny vending der stadig flere grupper betegner seg som «dyrerettighetsorganisasjoner» fremfor «dyrevernorganisasjoner». De fremhever en utvidet omtanke for alle levende og følende dyr.
 • 1976: The Body Shop blir grunnlagt og baner vei for kosmetikk som ikke er testet på dyr.
 • 1978: «Eurogroup for Animal Welfare» blir etablert for å drive lobbyvirksomhet for dyrevern på EU-nivå.
 • 1979: Alle politiske partier i England har tatt inn dyrevern i prinsipp-programmene sine.
 • 1980: «People for the Ethical Treatment of Animals» (PETA) blir stiftet. Helt fra grunnleggelsen har PETA fått svært mye oppmerksomhet for sine kreative kampanjer og kontroversielle standpunkter. PETA er i dag verdens største dyrerettighetsorganisajon med over 500.000 medlemmer.
 • 1981: En dyrevernaktivist jobber «undercover» som dyrepasser hos «Institute for Behavioral Research» i Silver Spring, USA. Aktivisten avdekker grove tilfeller av grusom behandling av dyr, noe som resulterte i det amerikanske politiets første razzia mot et forsøkslaboratorium. Forskningen ble senere fratatt all sin statlige økonomiske støtte. «Undercover»- virksomhet øker i omfang.
 • 1982: IWC vedtar et ti-års forbud mot hvalfangst. Forbudet gjelder ikke såkalt «forskningsfangst», noe Japan og Norge bruker som smutthull for å fortsette fangsten. «Nordiska Samfundet mot Plågsamma Djurforsøk» feirer 100 år, og er nå Skandinavias største dyrevernforening.
 • 1984: Tom Regans bok «Animal Rights» blir publisert og presenterer tunge filosofiske argumenter for å gi dyr rettigheter. «Zoo Check» (nå kalt «Born Free Foundation») stiftes, og starter sitt arbeid for å avsløre elendige forhold for dyr i dyrehager over hele verden.
 • 1986: Anti-pels organisasjonen «LYNX» (nå «Respect for Animals») gjennomfører oppsiktsvekkende aksjoner og annonsekampanjer. LYNX bidrar sterkt til pelsindustriens kollaps i England og Europa forøvrig.
 • 1989: «PelsdyrAVslaget» grunnlegges, og arbeider som en ren anti-pels organisasjon. Senere utvides arbeidet til å gjelde alle dyr og navnet blir forandret til «NOAH -for dyrs rettigheter».
 • 1991: «NORINA» (The Norwegian Reference Centre for Laboratory Animal Science & Alternatives), dagens mest omfattende database over alternativer til bruk av dyr i undervisning, blir etablert på Norges Veterinærhøgskole.
 • 1992: «The Great Ape Project» blir lansert. Målet er at alle menneskeaper (inkludert sjimpanser og gorillaer) skal ha rett til frihet, rett til liv og rett til frihet fra tortur.
 • 1993: «Rådet for dyreetikk» blir oppnevnt av Landbruksdepartementet i Norge.
 • 1994: Under OL på Lillehammer annonserer PETA på alle former for kollektivtransport med sin kampanje «I would rather go naked than wear fur», der flere toppmodeller poserer nakne for å vise sin avsky mot pelsindustrien. Etter press fra NOAH blir Lillehammer-OL det første hvor duer ikke blir sluppet under åpningsseremonien.
 • 1995: Europas grufulle langtransporter av dyr blir avslørt av Mannfred Karremann, og sjokkerer en hel verden. NOAH blir høringsinstans for Landbruksdepartementet.
 • 1996: Englands siste delfinarium blir nedlagt. Året før forhindrer NOAH at delfiner blir holdt i fangenskap i Norge.
 • 1997: EU tar med i en protokoll til Romatraktaten at dyr skal ansees som «sentient beings» (sansende vesener), og ikke som ting.
 • 1998: NOAH får bekreftelse fra øverste hold i OL at hundekjøring, av dyrevernhensyn, ikke vil bli vurdert som offisiell OL-gren.
 • 1999: EU forbyr tradisjonell burhønsdrift. I en dom fra Eidsivating lagmannsrett blir pelsdyroppdrett karakterisert som «uetisk», men allikevel i tråd med dyrevernloven.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/2000.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.

Kilder

 • «Animal Revolution», Richard D. Ryder, Basil Blackwell, 1989
 • «Animal Century», Mark Gold, Jon Carpenter Publishing, 1998.
 • «Encyclopedia of Animal Rights and Animal Welfare», Marc Bekoff, Greenwood Press, 1998.