Skandaløst med kun bøter for overgrep mot hunder!

NOAH reagerer sterkt på melding om at tre av overgriperne mot hundene i saken der et kriminelt nettverk utnyttet hunder seksuelt, kun har fått bot. Nå jobber NOAH hardt for strengere straffer.

I fjor kom avsløringene om et stort overgrepsnettverk som i flere år har forgrepet seg på hunder. To av de som nå har fått bot har hatt seksuell omgang med hunder ved flere anledninger. Den tredje skal ha lagt til rette for at hundeovergrep kunne skje. De har fått bøter på henholdsvis 20.000 og 12.000 kroner. NOAH reagerer sterkt på dette.

Det er uforståelig at seksuelle overgrep og mishandling av hunder straffes med lave bøter. Dette gir et klart bilde på hvor lite verdt dyrene fortsatt er i det norske rettssystemet. Skadeverk på ting kan gi høyere bøter… Dette er et alvorlig hån mot dyrenes rettsvern!

NOAH har henvendt seg til Riksadvokaten, Justisdepartementet og Stortinget om behovet for strengere straffer. Det er samlet inn 33 700 underskrifter for å øke strafferammen for dyremishandling. Du kan signere underskriftskampanjen ved å trykke her.

Det stemmer ikke med folks rettsfølelse at denne type overgrep mot dyr får lav straff. Generelt gis det fortsatt for lave straffer for dyremishandling i Norge, og det er behov for å øke strafferammen når straffutmålingen legges såpass lavt. Da saken ble kjent uttalte flere partier seg positive til økte straffer. Vi forventer nå at myndighetene tar fatt i dette problemet. Overgrep mot dyr må straffes på en måte som viser alvorlighetsgraden av lovbruddet.

Støtt NOAHs i arbeidet for økte straffer for dyremishandling! Bli medlem i NOAH!