Prøveprosjekt med dyrepoliti!


 

siri1

Onsdag 21. januar ble det kjent at politiet vil gjennomføre en prøveordning med dyrepoliti i Sør-Trøndelag politidistrikt.

NOAHs leder, veterinær Siri Martinsen, holdt onsdag innlegg på et felles seminar for Mattilsynet og Politiet. Der lovte landbruksminister Sylvi Listhaug at kriminalitet mot dyr skulle oppgraderes, og fortalte at regjeringen nå har en arbeidsgruppe som utreder hvordan dyrepoliti i Norge kan realiseres. Samtidig lanserte Politidirektoratet at de nå skal igangsette et prøveprosjekt med utvidet fokus på dyrevelferd – et dyrepoliti-prosjekt – i Sør-Trøndelag.

siri3– NOAH anmelder stadig flere dyremishandlingssaker, men har sett at de fleste har blitt nedprioritert og henlagt – selv saker der dyr har blitt utsatt for svært grov vold eller vanskjøtsel. En egen dyrepolitienhet innenfor politiet som kan etterforske dyremishandling og forberede saker overfor domstolene er et viktig tiltak for at dyremishandlingssaker skal bli prioritert. Signalene fra Politidirektoratet var derfor svært positive. Og regjeringen stadfester også med dette at de nå i større grad tar kriminalitet mot dyr på alvor, og at Dyrevelferdsloven ikke bare skal være «til pynt», sier Siri Martinsen i en pressemelding.

NOAH har jobbet for å styrke dyrs rettsvern siden organisasjonens oppstart for 25 år siden. Et eget dyrepoliti har vært en helt sentral del av dette arbeidet de siste årene. Vi har bl.a. hatt kontakt med og gitt informasjon til politiet, Mattilsynet, politikere, forskere og opinionen, samlet inn over 40.000 underskrifter, anmeldt og fulgt opp en rekke dyremishandlingssaker, forsvart kravet om dyrepoliti i mediene, og i oktober møtte rundt 5500 mennesker opp på NOAHs markering for dyrepoliti. Kravet om et eget dyrepoliti har i løpet av disse årene blitt et folkekrav, noe regjeringen nå endelig ser ut til å lytte til.

Se video av Siri Martinsens innlegg på seminaret her: