Ønsker politiet å stagnere norsk dyrevelferd?


Politiet har nå uttalt at de er negative til Mattilsynets forslag om et eget dyrepoliti, da de hevder at de ikke ser behovet for en slik enhet. Får politiet det som de vil, frykter NOAH at både dyrevelferden og den dypere forståelsen av sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, vil stagnere.

I sommer foreslo Mattilsynet å opprette en egen enhet innenfor politiet som skal ta seg av dyrevelferdssaker, etter modell fra Sverige. Denne modellen innebærer at dyrevelferdssaker skal behandles av en egen enhet innenfor politiet. Tirsdag formiddag ble det klart at politiet stiller seg negative til dette forslaget, og uttaler at behovet for en slik enhet ikke er stort nok.

NRK Østfold, 17. 09. 2013, kl 05.00

NOAH reagerer sterkt på at politiet ikke ønsker å prioritere dyrevelferd som et eget satsningsområde. «Slik det er i dag blir alt for mange dyremishandlingssaker henlagt, og det satses alt for sjelden på å følge opp og straffe gjerningspersoner som har utøvet vold mot dyr. Dette gjelder både saker som dreier seg om vold og mislighold av familiedyr, dyr i landbruket og vold mot ville dyr. Med opprettelsen av et eget dyrepoliti innad i politiet vil langt flere slike saker kunne følges opp. Følgelig vil dyrs rettsvern kunne bli vesentlig styrket», sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

NOAH er ikke alene om å se behovet for et eget dyrepoliti i Norge. Temaet har også vekket engasjement i befolkningen, hvor det er et stort press for å få opprettet en slik enhet. Det regjeringsaktuelle FrP har programfestet kravet, men også flere politiske partier, som SV, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, har vist interesse for saken.

Forskning viser at en stor andel av de som utøver vold mot mennesker begynte med å være voldelige mot dyr.

I tillegg til å øke dyrs rettsvern, kan opprettelsen av et dyrepoliti også gi en økt forståelse av sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. En av erfaringene som har kommet ut av forsøket med djurpolis i Stockholm, er at politiet gjennom etterforskningen av vold mot dyr, også har kommet over tilfeller av vold mot mennesker, som for eksempel familievold.

«Om politiet velger å ombestemme seg, og støtte opprettelsen av et eget dyrepoliti, vil de vise at de tar både dyrevelferd og vold som generelt samfunnsproblem på alvor. Velger de å beholde standpunktet sitt, bidrar de i realiteten til at dyrevelferden og den dypere forståelsen av vold som et komplekst problem som rammer både dyr og mennesker, stagnerer», avslutter Martinsen.

Støtt kravet om et eget dyrepoliti!

Bli med NOAH og kreve at det opprettes en egen enhet for dyrevernssaker innenfor politiet, ved å signere vår kampanje nå!