Ny seier for dyrs rettigheter – «avlivingsparagrafen» endres!


Klok-hund

NOAH, omplasseringsforeningene Solplassen og FOD og Miljøpartiet De Grønne har nå fått gjennomslag for kravet om endring av §32 i dyrevelferdsloven. Paragrafen har forhindret vanskjøttede dyr fra å kunne omplasseres uten «eiers» samtykke.

julia-hulda-230x154
Flere vanskjøttede dyr vil få mulighet til en ny og bedre start på livet med endringen av §32 i dyrevelferdsloven.

Etter et økende antall avlivingssaker som omplasseringsforeningene har følt på kroppen, og som NOAH har påklaget og anmeldt, tok NOAH, Solplassen og FOD i 2013 grep for å engasjere politikere i den urimelige praksisen det er at vanskjøttede dyr tas livet av dersom dyreeier ikke samtykker til omplassering. Miljøpartiet De Grønne svarte på oppfordringen, ved å stille spørsmål til regjeringen og kreve forklaring i saken samme år. Forslaget fikk også støtte fra Mattilsynet, som sendte endringsforslag til departementet i 2014.

Endelig har arbeidet ført frem: Mat- og Landbruksministeren ga sin tilslutning til forslaget i brev til Mattilsynet 9.9.2015.

– NOAH, Solplassen og FOD opplevde svært positiv tilbakemelding på tvers av partilinjene da vi presenterte denne saken, men De Grønne tok saken videre. Det er intuitivt for de fleste at en eier som er skyld i et dyrs lidelse, ikke skal kunne ha vetorett i forhold til om dette dyret skal kunne få oppleve glede i livet videre eller ikke. Det henger rett og slett ikke på greip at dyret som har lidd skal få den strengeste «straffen» – å miste livet – i en slik situasjon, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

hest111NOAH, Solplassen og FOD samarbeidet spesielt nært med De Grønne, som stilte skriftlig spørsmål til landbrukministeren om en lovendring:

– Vi oppfattet innitiativet fra NOAH, Solplassen og FOD som viktig. Lovverket er tydelig på at dyr har egenverdi og vi mener de har rett til et verdig liv. Den som har plaget dyret skal ikke kunne forhindre dette. Vi er glade for at initiativet til De Grønne har fått så stor støtte blant andre partier og nå også i regjeringen, sier stortingsvara og politisk rådgiver Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne.

Som svar på De Grønnes spørsmål åpnet landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i februar 2014 for en endring av paragrafen, dersom Mattilsynet ville dette.

– Mattilsynet lovet oss allerede i oktober 2013 at de skulle ta initiativ til en endring, og tok opp igjen saken etter dialog med oss i februar 2014 og etter at saken hadde vakt politisk interesse. NOAH, Solplassen og FOD har fulgt opp prosessen og Mattilsynet har svart grundig på alle spørsmål departementet hadde om endringen. Nå håper vi at endringen settes i verk så fort som mulig, slik at dyreliv kan reddes. Samtidig er det viktig at man politisk også støtter opp om de frivillige organisasjonenes arbeid for å redde disse dyrene, sier Martinsen i NOAH.

DSC_2341-580x385De Grønne støtter også dette kravet:

– Endringen gir mulighet til å gi flere dyr et godt liv, noe mange er opptatt av. Men De Grønne vil også styrke den frivillige innsatsen som er nødvendig for at dette skal skje i praksis. Vi ønsker mer informasjon til dyreeiere og mer forutsigbarhet og mer støtte til lokale tiltak for hjemløse og nødstilte dyr. Vi stiller oss bak oppfordringen fra NOAH, Solplassen og FOD, sier Bastholm.

Hvordan har NOAH jobbet for denne lovendringen?

• Over flere år siden den nye Dyrevelferdsloven har NOAH fremmet endring av Dyrevelferdsloven § 32 tredje ledd, «avlivingsparagrafen», ovenfor Mattilsynet. Hver gang muligheten til å ytre et fremme av lovendringen har åpnet seg, har NOAH vært på saken. NOAH har også henvendt seg til Landbruksdepartementet og påpekt at begrunnelsen for paragrafen ikke holder mål.

• Høst/vinter 2013 har veterinærer og jurister i NOAH, Solplassen og FOD hatt møter med en rekke stortingspolitikere for å bevisstgjøre om problemstillingen og ulempene avlivingsparagrafen har vært for alle som jobber for omplassering av vanskjøttede dyr. Dialogen om å få endre Dyrevelferdslovens § 32 tredje ledd har blitt fremmet i møter med Stortingsrepresentanter fra Høyre, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre og Miljøpartiet de grønne.

• I dialogmøte med Mattilsynet 23. oktober 2013 tok NOAH og omplasseringsforeningene igjen opp saken, og Mattilsynet lovet i referatet å ta initiativ for endring.

• NOAH og omplasseringsforeningene utarbeidet et skriftlig spørsmål som MDG rettet til Landbruks- og Matminister Sylvi Listhaug. Svaret fra ministeren 24.02.14 ga håp om at endring kunne skje dersom Mattilsynet sendte en henvendelse.

• NOAH og De Grønne var i dialog med tilsynet utover februar, og 12. mars sendte Mattilsynet ut melding om at henvendelse var sendt til departementet. Mattilsynet fikk da flere punkter de måtte svare på, og NOAH har kommunisert med Mattilsynet om dette.

• NOAH har nevnt lovendringen i møter med FrPs representanter i møter om dyrepoliti, som en viktig forutsetning i arbeidet for dyr som er utsatt for lovbrudd.

• NOAH, Solplassen og FOD har vært i kontakt med Mattilsynet flere ganger opp til nylig for at de skal holde saken varm i departementet. Mattilsynet fikk beskjed om at forslaget vil sendes på høring 9.9.2015.