Norges første dyrepoliti er lansert!


NOAHs Siri Martinsen sammen med dyrepolitiet
NOAHs Siri Martinsen sammen med politiadvokat Tina Marielle Værnes, miljøkoordinator Marius Rønningen og etterforsker Karine Larsen, i den nye dyrekrim-gruppa. Alle foto: NOAH

NOAH var tilstede da Norges første dyrepolitienhet ble lansert i Trondheim 21. august – en historisk seier for NOAH og dyrene!

Nøyaktig syv måneder etter at det ble kjent at en prøveordning med dyrepoliti skulle gjennonføres i Sør-Trøndelag politidistrikt, ble den første dyrepolitienheten i landet lansert i Trondheim. NOAH har lagt ned mye arbeid gjennom mange år for å få til dette, og ønsker å rette en stor takk til regjeringen og politiet i Sør-Trøndelag politidistrikt for denne historiske etableringen!

Både landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, justisminister Anders Anundsen og finansminister Siv Jensen var tilstede under lanseringen.
Både landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, justisminister Anders Anundsen og finansminister Siv Jensen var tilstede under lanseringen.

Under lanseringen presenterte dyrekrimgruppa i Sør-Trøndelag hvordan de fremover vil jobbe for å styrke dyrs rettsvern. NOAH er veldig fornøyd med hvordan regjeringen stiller seg bak prosjektet og fremhever viktigheten av å ta vold mot dyr på alvor – og både landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP), justisminister Anders Anundsen (FrP) og finansminister Siv Jensen (FrP) var tilstede. Det var også gledelig å høre en seriøs og engasjert presentasjonen fra politiet. Det er tydelig at de er klare for å satse bredt – ikke minst understreket de viktigheten av at rettsvernet skal styrkes for alle dyrearter. NOAH merket seg også at både ministre og politi vektla at dyrekrim skal spre kompetanse innen etaten nasjonalt, og at prøveprosjektet definitivt skal få konkrete følger etter de tre årene som prosjektet har fått støtte til. 

Sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker ble fremhevet av de tre ministrene og politiet selv. Politiet opplyste også at de vil se etter kriminalitet mot dyr også når de er ute på andre oppdrag, og er forberedt på at vold mot mennesker kan avdekke vold mot dyr og omvendt. Når politiet samtidig innrømmer at voldssaker mot dyr har vært forsømt tidligere, understreker de at de nå tar dette på fullt alvor, noe som vil bidra til å styrke folks rettsfølelse. Dette er klare signaler om at varsling og anmeldelser av dyremishandling blir tatt mer på alvor – en stor seier for NOAH i arbeidet vårt for å styrke dyrs rettsvern!

Finansminister Siv Jensen (FrP) og NPAHs leder Siri Martinsen intervjues av TV2.
Finansminister Siv Jensen (FrP) og NOAHs leder Siri Martinsen intervjues av TV2.

NOAH har jobbet for å styrke dyrs rettsvern siden organisasjonens oppstart for 26 år siden. Et eget dyrepoliti har vært en helt sentral del av dette arbeidet de siste årene. Vi har bl.a. hatt kontakt med og gitt informasjon til politiet, Mattilsynet, politikere, forskere og opinionen, samlet inn over 40.000 underskrifter, anmeldt og fulgt opp en rekke dyremishandlingssaker, forsvart kravet om dyrepoliti i mediene, og i oktober i fjor møtte rundt 5500 mennesker opp på NOAHs markering for dyrepoliti. NOAH ønsker den nye dyrekrim-gruppa lykke til i det viktige arbeidet, og fortsetter å jobbe for å få på plass et landsdekkende og permanent dyrepoliti.