NOAHs reaksjon på den nye dyrevelferdsloven: "Respekt" - et begrep uten innhold?


Formålet med dyrevelferdsloven, "at dyr skal respekteres", og presiseringen av at de skal kunne oppleve positiv livskvalitet er svært gode. Men det henger ikke sammen med at regjeringen har gått inn for fortsatt burhønshold, pelsdyrhold, og til med har som intensjon å trekke tilbake det planlagte forbudet mot å holde kuer bundet på bås.

Med dette som bakteppe blir ord som «respekt» og «livskvalitet» uthulte og falske. Skal denne intensjonen tas på alvor, må loven også inneholde forbud mot å begrense dyrs bevegelsesfrihet med bur, oppbinding, båser og binger. Man respekterer ikke dyrs adferdsbehov dersom de holdes på 1 m2 nettingbur eller betong-gulv.

Legitimering av ny utnytting i dyrevelferdsloven

Den nye dyrevelferdsloven har egne paragrafer for bruk av dyr i underholdningen, jakt på dyr i fangenskap o.l.. NOAH mener dette legaliserer utnyttelsesformer som tidligere i prinsipp ikke var tillatt: – Den gamle loven hadde et forbud mot bruk av dyr i underholdning. Det er skuffende at ikke den nye loven viderefører og forsterker dette i en tid hvor opinionen blir stadig mer skeptisk til f.eks. bruk av dyr i dyrehager og sirkus. Legalisering av jakt på dyr i fangenskap er sjokkerende. Kritikkverdig er det også at paragrafen om jakt ikke inneholder et generelt fredningspinsipp slik som viltloven. Dette er en klar forverring av dyrs status, sier Martinsen.

NOAH reagerer også på at dyreforsøk i undervisningen ikke er uttalt forbudt: – Paragrafen er en selvmotsigelse. Det er ikke grunnlag for å tillate dyreforsøk i undervisningen samtidig som man sier at alternativer skal brukes hvis de finnes – det finnes et svært stort utvalg av alternativer til nettopp denne bruken av dyr, sier Martinsen.

Drap for underholdning forbudt, men ikke drap for luksus

NOAH mener det er positivt at det eksplisitt forbys å drepe dyr for underholdning, men kan ikke se at dette henger sammen med den generelle tillatelse til jakt. Dessuten er det ulogisk at man ikke samtidig forbyr drap av dyr for typiske luksusformål som pelsproduksjon – til tross for at det er et flertall i befolkningen for et slikt forbud.

Dyr er definert som ting i dagens lovverk. Det hadde vært å håpe på at den nye dyrevernloven ville ta et oppgjør med denne definisjonen og slå fast det som vitenskapelig er ubestridelig; at dyr er følende subjekter med egeninteresser. Det ville være i tråd med lovens prinsipp om at de har egenverdi.

NOAHs politiske avdeling vil frem mot høringsfristen 18 februar arbeide med høringen og fremme dyrs rettigheter politisk. NOAH oppfordrer også alle enkeltpersoner til å gi sine innspill overfor Landbruksdepartementet og stortingspolitikere.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.