Ett år med dyrepoliti i Sør-Trøndelag


Uten navn

Ett år med dyrepoliti i Sør-Trøndelag: Viser økt behov på landsbasis, mener NOAH

Ett år etter at dyrepoliti ble innført i Trondheim overværte NOAH oppsummeringsmøte tirsdag 25.oktober på Trondheim Politihus.

NOAH er svært tilfreds med at innføringen av dyrepoliti har ledet til at antall anmeldelser av dyrekriminalsaker har økt og flere saker har blitt etterforsket.

– Arbeidet som dyrepolitiet i Trondheim har gjort i løpet av dette året har vært svært viktig, de har løftet opp bevisstheten rundt saker som politi og rettsvesen alt for lenge har behandlet på en kritikkverdig måte, sier leder og veterinær i NOAH. Hvert år anmelder NOAH ca 100 dyremishandlingssaker over hele landet. Vi ser et stort behov for kompetansutvikling på landsbasis, Siri Martinsen, veterinær i NOAH.

Likevel påpeker NOAH at flere saker organisasjonen har anmeldt er blitt henlagt også i Trondheim i løpet av året, særlig der gjerningsperson er ukjent:

– Å etterforske dyremishandling krever økt kunnskap hos politiet. Sakene kan være krevende fordi dyr er tause ofre. I de fleste tilfeller med mishandling av ville dyr eller dyr som går fritt som katter, er gjerningsperson ukjent, og det kreves mer av etterforskningen for å løse saken. Vi ser også at gjerningspersoner endrer sin forklaring og selv om det foreligger klare beviser, kan sakene bli vanskelige. Det kreves høy kompetanse for å løse saker hvor ofrene selv ikke kan tale sin sak. Selv om vi ser en positiv utvikling med prøveordningen i Sør-Trøndelag og nå i Rogaland er det stort behov for et dyrepoliti i resten av landet som vil styrke dyrs rettsvern,