Regjeringen må ta vold mot dyr alvorlig!


I forbindelse med at NRK Brennpunkt ikveld (8.10.13 kl. 21.30) setter fokus på sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, oppfordrer NOAH de to nye regjeringspartiene til å stå ved sine valgløfter om dyrevelferd: vold mot dyr må tas på alvor.

Artikkelen «Instinkt for empati» av NOAHs leder Siri Martinsen var med å danne grunnlaget for NRK Brennpunkts dokumentar om vold mot dyr.

Vold mot dyr avler vold mot mennesker

NOAH har lenge arbeidet med den problemstillingen som Brennpunkt idag setter søkelys på: Dyremishandling er et samfunnsproblem som avslører farlig mangel på empati. Denne artikkelen som ble publisert i NOAHs Ark #2 2011 har vært med å danne grunnlaget for Brennpunktdokumentaren 8. oktober 2013. NOAHs arbeid for å skape erkjennelse av at vold mot dyr faktisk er vold, har pågått over mange år, men politiet har hittil ikke tatt innover seg rekkevidden av å ikke følge opp dyremishandling.

– Forskning fra flere land som viser at mennesker som soner dommer for grove voldsovergrep og drap ofte har en bakgrunn med dyremishandling, er lite påaktet av det norske rettssystemet. NOAH har i flere år jevnlig sendt denne informasjonen til politidistriktene, og legger nå med et informasjonsskriv med alle våre anmeldelser av dyrevernsaker, sier veterinær i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

Politidirektoratet i Norge uttalte nylig at de ikke ønsker å opprette et eget dyrepoliti.

Behov for dyrepoliti

NOAH mener det som må til er at politiet oppretter en egen enhet for dyrevernsaker – et dyrepoliti. Hvorfor denne organiseringen er viktig og hvordan dette samspiller med blant annet krav om dyreverntilsyn belyses i denne artikkelen. Nylig uttalte politidirektoratet imidlertid at de ikke ønsker dyrepoliti, mens det i Politianalysen skrives at dyrevern som ansvarsområde hos politiet ikke er utredet fordi det ikke anses «å styrke politiets evne til å løse kjerneoppgavene». NOAH mener denne analysen av problemet kan vise seg å være feil:

– Et hovedanliggende for politiet må være å skape et trygt samfunn og minimalisere vold. Forskningen er tydelig på at et voldsforebyggende tiltak i forhold til vold mot mennesker er nettopp å ta signalene alvorlig når personer utfører vold mot dyr. Å ta til seg denne kunnskapen og gripe fatt i disse sakene har derfor en dobbelt positiv effekt – å motvirke mishandling av dyr og skape grunnlag for et tryggere samfunn også for mennesker. Dette bør ligge helt i kjerneoppgavene for politiet, og NOAH håper at politikerne vil ta innover seg dette, og etablere en dyrepolitienhet innenfor politiet. Selv om det er en start, holder det ikke med en kontaktperson for Mattilsynet i politiet, slik det nå ligger an til. Kompetansen må bygges bredere, sier Martinsen.

FrPs løfter

Katt
Norge ligger bak flere andre land når det gjelder å ta vold mot dyr på alvor.

FrP som nå går inn i regjering har nok også fått stemmer fra dyrevernere på grunn av sitt fokus på nettopp dyrepoliti. NOAHs gjennomgang av partienes valgløfter for dyrevern kan man lese mer om her. Hittil har imidlertid ikke FrP nevnt dyrevelferd som del av det politiske grunnlaget for regjeringen.

– Regjeringserklæringen nevner ikke dyrevern, og den nye regjeringen har derfor en utfordring i å vise at de holder valgløftene sine i forhold til denne viktige saken. FrP har holdt dyrevernseminar i Stortinget og lovet velgerne dyrepoliti, Høyre på sin side har formuleringer om at Norge bør være i fremste rekke på dyrevelferd. Når det gjelder å ta vold mot dyr alvorlig ligger Norge langt bak både forskningen og praksisen i andre land, og dette er et område hvor regjeringspartiene bør kunne gå sammen om å gjøre et løft for dyrene. NOAH oppfordrer dem til å være tydelig på at vi vil se en snarlig endring i behandlingen av dyremishandlingssaker i Norge, avslutter Martinsen

NOAH vil arbeide hardt fremover for at regjeringen skal holde sine valgløfter om dyrepoliti. Vil du hjelpe oss i dette arbeidet? Her er tre ting du kan gjøre:

 

 1. Skriv under på NOAHs krav om dyrepoliti.

2. Bli medlem og hjelp oss dermed å oppnå enda flere resultater for dyrene.

3. Bli med i facebookgruppen for dyrepoliti og synliggjør ditt engasjement!