NOAH reagerer på lav straff for seksuelle overgrep mot hunder

En av gjerningspersonene i den omfattende hundeovergrepssaken er nå dømt til 5 måneder ubetinget fengsel, samt fradømt retten til å ha hund i en tidsbegrenset periode.

NOAH har i forbindelse med saken jobbet for strengere straffer mot overgrep og mishandling av dyr, da vi mener at straffene er for lave.

Fem måneder fengsel er en for svak dom for overgrep mot hunder som har pågått i flere år. NOAH har flere ganger henvendt seg til riksadvokaten om straffenivået i dyrekrimsaker. Vi mener det er høyst kritikkverdig at strafferammen på 3 år for grove eller gjentatte brudd aldri er blitt benyttet, og vi kan ikke helt se hvorfor straffene til stadighet legges i det nedre sjiktet av rammen – til tross for at det er snakk om både grove og gjentatte brudd. NOAH reagerer også på at fradømmelsen av å ha med hund å gjøre er tidsbegrenset. Det er viktig å beskytte dyr fra personer som har tendens til å utføre overgrep mot dem – og derfor burde det være forbud mot dyrehold på permanent basis. NOAH håper påtalemyndigheten anker.

3 andre involverte i saken har sluppet unna kun med bøter. NOAH mener det er på høy tid å øke straffene for overgrep og mishandling av dyr, og har siden i fjor høst samlet inn snart 40 000 signaturer for strengere straffer mot dyremishandling i Norge. Det strider mot folks rettsfølelse at man kun får noen måneders straff for overgrep mot dyr over lang tid. Dersom strafferammen på 3 år aldri brukes, er det et signal om at rammen må økes for også å øke straffene i realiteten.

Støtt NOAH i kampen for dyrenes rettsvern. Bli medlem i NOAH!