NOAH lanserer www.dyrepoliti.no!


 

kattungefjes

Aldri før har NOAH anmeldt så mange saker som omhandler vold mot dyr, som i år. Flere er flinke til å melde ifra når de ser dyr oppleve overgrep mot dyr i samfunnet. Allikevel blir de fleste saker fortsatt henlagt, grunnet manglende prioritering hos politiet. NOAH intensiverer nå arbeidet ytterligere for dyrepoliti i Norge – blant annet med ny informasjonsnettside: www.dyrepoliti.no.

kattSommeren bringer frem flere tragiske skjebner, og er «høysesong» for dumping av kjæledyr. Noen tar seg den rett å verdsette en ferie høyere enn f.eks. kattens liv. Vår og sommer er en tid hvor ville dyr er ekstra utsatte med unger som de passer på. Det har også vært flere tragiske saker der gjerningspersoner tilsynelatende sadistisk motivert har gått inn for å skade dyr, nærmest av ren fornøyelse.

Økt antall saker

NOAH har anmeldt flere dyremishandlingssaker i år enn noen gang – over 50 hittill iår. Bare i sommermånedene har NOAH anmeldt saker der blant annet katter er funnet forlatt, syke og avmagret, flere saker der hunder og katter er skutt eller drept på andre groteske vis, hunder, katter og sauer som er dumpet i skogen eller sjøen for å dø. 

Nylig anmeldte NOAH en sak med enda en katt som er blitt offer for grov vold i Haugesund. Dette er svært bekymringsfullt, da det i Haugesund i fjor ble gjort spesielt mange funn av drepte og mishandlede katter. Gjerningspersonen/e ble ikke funnet, og det er derfor en sannsynlighet tilstede for at det kan være samme gjerningsperson, og at volden kan gjenta seg. NOAH har også utlovet dusør i forholdet, og anmeldte også de kattedrapene som skjedde i Haugesund i fjor.

En annen katt overlevde nylig 20 skudd med luftgevær, mye grunnet rask veterinærbehandling. NOAH anmeldte mishandlingen, og politiet har uttalt seg at de ser alvorlig på saken og at den vil prioriteres.

dyrepoliti10NOAH har også anmeldt flere tilfeller der dyr er funnet druknet. Denne måneden ble en katt funnet druknet i bur på Årøyni . Det samme skjedde utenfor Bergen i juli, der noen dykkere fant et låst bur med en katt som viste tegn på å ha prøvd å komme seg ut av buret. Hunder er også funnet druknet, hunden Lucas ble funnet bundet fast i en sementblokk i Moss, og tidligere i år ble en annen hund funnet druknet i et gjentapet bur i Øksnes. NOAH anmeldte også en sak der en sau ble funnet bundet fast og druknet. Saken ble nylig henlagt.

NOAH har også anmeldt spesielt mange voldssaker mot måker i år, der mennesker har tenkt at løsningen på «bråket» når måkene forsvarer ungene sine, har vært å skyte ned alle måkene de ser, eller har tatt seg til rette og skadet dem ned som ren underholdning. NOAH har anmeldt Norsk Hydro for gjentatte drap på måkeunger over flere år. I juni ble en måke mishandlet av to unge gutter som filmet mishandlingen og delte på snapchat. NOAH anmeldte også en person for å ha skutt flere måker fra sin veranda i et boligfelt, samt tre menn som skøt minst 16 måker i Malvik.

Også undulater, grevling, pinnsvin, svane og rådyr er blant de dyrene som er blitt utsatt for ulike former for mishandling iår, og NOAH har også anmeldt disse tilfellene. 

Folk flest ønsker endring

politi-og-katt-klipp-345x180Det er vanskelig for de aller fleste å tenke hvordan noen kan utsette dyr for slik lidelse, og vold mot dyr vekker store reaksjoner i samfunnet. Vi minnes fortsatt Lucas, hunden som opprørte mange da han ble funnet druknet og bundet fast i et betongrør i Moss. En stor folkemengde samlet seg med blomster og lys for å minnes Lucas, og samtidig uttrykke det økende behovet for et dyrepoliti. Vi kunne se det samme engasjementet, da over tusen møtte opp til markering for å minne hunden Tønes, som nylig ble skutt i foten og magen, fordi en grunneier mente han burde være i bånd. Gang på gang har NOAH sett et stort engasjement, dette bekrefter at det er et stort flertall som ønsker at dyr skal få leve gode liv, og ikke ønsker at ugjerninger mot dyr skal nedprioriteres og gjerningspersoner gå ustraffet.

NOAH får stadig flere henvendelser om dyrepoliti og vårt arbeid for dette. Spørsmålet som gjentar seg er: Når skal vi få et dyrepoliti? Publikum er tydelig utålmodige, og det stemmer dårlig med folks rettsfølelse at dyremishandling straffes lavere enn de minst alvorlige forseelsene.dyrepoliti

NOAHs arbeid for dyrepoliti

NOAH har jobbet for et dyrepoliti i mange år, og mener et dyrepoliti som en enhet under politiet, vil kunne oppklare flere saker og forhåpentligvis også forebygge mye av den volden som skjer mot dyr. Gjennom politisk og holdningsrettet arbeid har NOAH jobbet for at både politiet og politikere skal se det stadig økende behovet for et dyrepoliti. NOAH har blant annet siden 2008 sendt informasjon til de forskjellige lensmannskontor om hvorfor det er viktig å følge opp vold mot dyr. Vi har jobbet politisk og i media, og med rettssystemet for å øke straffene ytterligere, og at de høyeste straffene som i dag er satt (endret i 2002 til maksimalt tre år fengsel) skal tas i bruk, slik det ennå ikke er gjort, dette tross grove dyrevoldssaker. Rett etter valget overleverte NOAH 40 000 underskrifter til stortingspolitikere for et dyrepoliti.

I fjor høst bidro NOAH til fokus på saken gjennom medvirkning til NRK Brennpunkt dokumentaren «Bare et dyr» – som bl.a. var inspirert av artikler om temaet i NOAHs Ark. Samtidig med programmet arrangerte Mattilsynet et seminar om tilsyn med dyr og dyrepoliti, hvor NOAH deltok. Gjennom vår kontakt med Mattilsynet undersktreket vi at etablering av dyrepoliti trengs uavhengig av prioriteringene i Mattilsynet – og om ikke lenge endret Mattilsynet holdning til dette, og gikk selv ut med ønske om dyrepoliti. Dette arbeidet har resultert i at Politiet som et første skritt har styrket sitt samarbeid med Mattilsynet i de sakene de anmelder, og at Politidirektoratet i mars iår sendte ut skriv om at dyremishandling skal anses som miljøkriminalitet (hvilket vil medføre en oppgradering).

NOAH sendte henvendelser til stortingespolitikere og regjeringen om å etablere dyrepoliti allerede høsten etter valget, og har hatt en rekke møter med politikere for å understreke viktigheten av dette. Tidlig iår møtte vi en gruppe sentrale politikere i FrP, inkludert statssekretær i Justisdepartementet, og overleverte til dem et lengre notat om hvordan svensk dyrepoliti er bygget opp og hvordan dette også kan fungere i Norge.

Arbeidet intensiveres

NOAHs arbeid for dyrepoliti intensiveres i høst. Nylig lanserte vi vår nye informasjonsnettside www.dyrepoliti.no.

dyrepoliti7
Se NOAHs nye nettside for dyrepoliti (du vil lenkes til siden ved å trykke på bildet)

På denne siden vil man kunne finne informasjon om hva NOAH mener et dyrepoliti bør være, samt hvilke ordninger de har i andre land. Det er også informasjon som omhandler forskning om temaet vold mot dyr og sammenhengen dette har med vold mot mennesker. Oversikt over hvordan ulike anmeldelser blir behandlet av politiet og hva slags dommer som er blitt tildelt, finner man også på siden.

NOAH arrangerer også en stor og viktig markering for dyrepoliti utenfor stortinget den 4 oktober i år, og allerede har nesten 4000 mennesker meldt at de vil delta på denne markeringen. Markeringer vil også holdes flere steder i landet. Vi har fått nye løpesedler med informasjon om dyrepoliti, som mange allerede er igang med å dele ut flere steder i landet. 

Juridisk sidestilles i dag vold mot dyr med skadeverk, det vil si at skader du naboens hund kan du i realiteten få samme straff som å skade naboens sofa. Men engasjementet som vekkes blant folket når dyr opplever vold sier oss at samfunnet ikke er enig i denne sidestillingen. At dyr ligner oss mennesker i evne til opplevelse – både glede, sorg, frykt og trygghet – er ikke lengre noen åpenbaring for folk flest. Så hvorfor skal vi fortsatt ha et rettssystem som versetter dyr som gjenstander? NOAHs leder Siri Martinsen har i flere kronikker nylig satt fokus på farene ved å ikke anerkjenne viktigheten av dyrs rettsvern: Her er kronikk i NRK Ytring, og kronikken «Bare en hund?» i Morgenbladet. 

NOAHs håper våre nye informasjonssider www.dyrepoliti.no vil engasjere og informere enda flere mennesker om viktigheten av et dyrepoliti i Norge.