NOAH krever strengere regelverk for oppskyting av fyrverkeri


NOAH sendte nylig ut et brev til alle landets kommuner, hvor vi ber dem om å innføre lokale vedtak mot oppskytning av privat fyrverkeri, eventuelt kun tillate lydløst fyrverkeri.

For svært mange dyr – både familiedyr, husdyr og ville dyr – gjør smellene fra fyrverkeri nyttårsaften til et mareritt. Hvert år ser vi tilfeller hvor dyr i panikktilstand stikker av, skader seg selv eller andre, og til og med omkommer grunnet deres reaksjon på fyrverkeriet. De psykiske lidelsene mange dyr opplever kan vare i flere dager etter den traumatiske opplevelsen, noen får varige problemer. Det at mange skyter opp fyrverkeri tidligere på dagen, og også flere dager både før og etter nyttårsaften, er en ytterligere belastning, som i tillegg gjør det umulig for dyreeiere å ta nødvendige forhåndsregler.

Hvert år meldes det om dyr som har mistet livet som følge av deres egen eller andres rekasjon på fyrverkeri. Denne artikkelen forteller at to kalver ble trampet ihjel da en kuflokk fikk panikk av fyrverkeri. Faksimile fra nationen.no 8.1.16.

Dyrenes ubehag gjør nyttårsaften til en lite hyggelig dag også for svært mange dyreeiere og andre som har dyrene i sine tanker. Også mennesker kan oppleve smellene som ubehagelige, og hvert år meldes det i tillegg om en rekke personskader.

Heldigvis blir stadig flere oppmerksomme på lidelsene forårsaket av fyrverkeri – og gjør noe med det. Mange har sluttet å sende opp fyrverkeri, og i Sverige ser vi nå en utvikling hvor varehus slutter å selge fyrverkeri av hensyn til dyr. Coop, Plantasjen og Bauhaus er blant disse. Dette er viktige tiltak, og NOAH er i kontakt med norske varehus om salg av fyrverkeri.

Det aller mest effektive tiltaket vil imidlertid være om kommuner innfører restriksjoner for oppskyting av fyrverkeri. NOAH sendte nylig ut et brev til alle landets kommuner, hvor vi ber kommunene om å innføre lokale vedtak mot oppskytning av privat fyrverkeri, eventuelt kun tillate lydløst fyrverkeri, av hensyn til dyr og andre som er redde for eller kan skades av fyrverkeri. Dette er noe flere kommuner i andre land har gjort – noen har innført forbud mot å sende opp fyrverkeri på nyttårsaften, mens Collecchio i Italia har vedtatt at det kun er lov å sende opp lydløst fyrverkeri, av hensyn til dyrene.

NOAH foreslår at kommunene skal innføre forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri eller kun tillate lydløst fyrverkeri – slik flere kommuner i andre land har gjort av hensyn til bl.a. dyrene. Stjerneskudd kan være et fint alternativ for en dyrevennlig nyttårsfeiring.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan kommuner ”fastsette lokale forskrifter om begrensninger i bruk av fyrverkeri i spesifikt angitte områder der det erfaringsmessig vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier.” NOAH mener at de omfattende lidelsene, skadene og dødsfallene vi vet fyrverkeri forårsaker hvert år kvalifiserer til å vurdere strengere regelverk for oppskytning i kommunene, og vi håper at så mange som mulig av landets kommuner vil innføre tiltak for å gjøre nyttårsaften til en hyggeligere feiring for alle.

Er du enig? Ta kontakt med din kommune og dine lokalpolitikere, og be dem jobbe for NOAHs forslag!