NOAH krever større bevissthet på dyrevelferd i statsbudsjettet

NOAH er skuffet over regjeringens nedprioritering av dyrene i deres forslag til statsbudsjett for 2016. Til tross for positive enkelt-tiltak for dyrene, er ikke dette et reelt løft for dyrevelferd i Norge. Dette vises ikke minst gjennom 0 kroner i støtte til NOAHs pionerarbeid for dyrs rettigheter gjennom 26 år.

Den 22. oktober hold NOAHs leder Siri Martinsen innlegg i næringskommiteen på Stortinget, i anledning regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 – hvor det er lagt opp til at NOAH heller ikke denne gangen vi motta støtte for det viktige arbeidet for dyrs rettigheter. Se video av Martinsenes innlegg over.

NOAH mener at det er enkelte positive tiltak for dyr i budsjettet – slik som kutt i pelssubsidier og prøveprosjekt for dyrepoliti. Men å ikke legge til rette for avvikling av pelsdyroppdrett og å utsette hele behandlingen til høsten 2016, er å se bort fra faglige råd og holde velgerne for narr. Også dyrepoliti-satsingen bør styrkes: Bare hittil i år har NOAH anmeldt over 90 saker – av dem kun 6 i Sør-Trøndelag hvor dyrepolitiet er. Kompetansen trengs i hele landet, og den trengs fort. NOAH ser at satsing på alternativer til dyreforsøk og på klima- og dyrevennlig matproduksjon også er fullstendig forsømte områder. Det er dessuten et betydelig demokratisk problem at NOAH, som en sterk stemme for dyrs rettigheter i samfunnet, bevisst gis dårligere forutsetninger for å fremme sine ytringer.

Pionerarbeid for dyrs rettigheter får ingen støtte

NOAH jobber for alle dyr – også landbruksdyrene. Dette faller visst ikke i god jord hos Landbruks- og matdepartmenetet når støtte skal deles ut.
NOAH jobber for alle dyr – også landbruksdyrene. Dette faller visst ikke i god jord hos Landbruks- og matdepartmenetet når støtte skal deles ut.

NOAH har gjennom 26 år drevet pionerarbeid for å øke respekten for dyr i i Norge. Vi har fått med oss den norske motebransjen mot pels, og mobiliserer årlig til Europas største markering for dyr i vårt fakkeltog mot pels. Vi har kjempet frem aksept for dyrepoliti og økt rettsvern for dyr, og er den organisasjon som anmelder flest dyremishandlingssaker. Vi har ført til politiske endringer både på nasjonalt og lokalt nivå – som f.eks. nasjonalt forbud mot buejakt og lokale forbud mot eksotiske dyr i sirkus. Samtlige ledere av norske politiske partier og direktør i Fritt Ord har anerkjent NOAHs viktige rolle i samfunnsdebatten. Men arbeidet for dyrs rettigheter får likevel ikke én krone over statsbudsjettet. Det er et betydelig demokratisk problem at en organisasjon med så stor folkelig støtte og høyt aktivitetsnivå som NOAH, bevisst gis dårligere forutsetninger for å fremme sine ytringer.

Kutt i pelssubsidier er ingen erstatning for avvikling

Det er en skandale om ikke budsjettet legger opp til økonomiske rammer for å igangsette en avvikling av pelsdyroppdrett i Norge.
Det er en skandale om ikke budsjettet legger opp til økonomiske rammer for å igangsette en avvikling av pelsdyroppdrett i Norge.

Et positivt tiltak i budsjettet er den varslede reduksjonen i subsidier til pelsnæringen. Kun 10% av nordmenn er for disse subsidiene, og dette er dermed et ukontroversielt tiltak med stor støtte i befolkningen. Men det er på ingen måte et tiltak som gjør at regjeringen kan hvile på sine laurbær. Å ikke legge til rette for avvikling av pelsdyroppdrett og utsette hele behandlingen til høsten 2016, er å se bort fra faglige råd og holde velgerne for narr. Det er en skandale om ikke budsjettet legger opp til økonomiske rammer for å igangsette en avvikling av pelsdyroppdrett i Norge. Slik det foreligger i dag gjør det ikke det.

Dyrepolitiet har hendene fulle – men ingen utsikter til landsdekkende satsing

NOAH har hatt et godt samarbeid med regjeringen på dyrepoliti, men vi ser at det er nødvendig med lagt større øremerkede midler for å få kompetanse på denne type alvorlig kriminalitet i hele landet. Bare hittil i år har NOAH anmeldt over 90 saker – av dem kun 6 i Sør-Trøndelag hvor dyrepolitiet er. Kompetansen trengs i hele landet og den trengs fort. Dette synliggjøres ikke i budsjettet, selv om man understreker viktigheten av å ta kriminalitet mot dyr på alvor. NOAH forventer at budsjettet legger opp til større erkjennelse av at det å ta vold mot dyr på alvor også innebærer ivaretagelse av dyr i volds-situasjoner. I dag er det kun ett krisesenter som har mulighet til også å ivareta dyr i familievoldsituasjoner.

Stortingets gjentatte løfter om økt fokus på alternativer synes heller ikke i år i budsjettet.
Stortingets gjentatte løfter om økt fokus på alternativer synes heller ikke i årets budsjett.

Forsøksdyrene glemt igjen

I år fikk Norge ny forsøksdyrforvaltning, men budsjettene tar ikke høyde for det som kreves i regelverket. Mattilsynet som skal overta forvaltningen får tvert imot noe mindre penger. Stortingets gjentatte løfter om økt fokus på alternativer synes heller ikke i år i budsjettet. Dyrefri forskning er knapt synlig som eget felt, men den forskning som står for flest smertefulle forsøk – forskning relatert til sykdommer i fiskeoppdrettsindustrien – får store summer fra fellesskapet.

Det viktigste klima- og dyrevelferdstiltaket mangler

NOAH når ut til hundetusenvis av mennesker hvert år via tradisjonelle og sosiale medier og på våre mange stands, med et viktig budskap få andre samfunnsaktører tør å snakke høyt om. Det synes tydeligvis ikke Landbruks- og matdepartmentet er støtteverdig.
NOAH når ut til hundetusenvis av mennesker hvert år via tradisjonelle og sosiale medier og på våre mange stands, med et viktig budskap få andre samfunnsaktører tør å snakke høyt om. Det synes tydeligvis ikke Landbruks- og matdepartmentet er støtteverdig.

Det viktigste klima- og dyrevelferdstiltaket i landbruket er kjøttkutt og økt vegetarisk forbruk og produksjon. Dette synes overhodet ikke i budsjettet. Mens store overføringer går til nettopp animalsk produksjon, er det ingen økonomiske tiltak som tydelig settes inn på å vri kostholdet over på mer dyre- og miljøvennlig mat. Verken i LMDs eller KMDs budsjett løfter man frem det FN karakteriserer som det viktigste området innenfor klimapolitikk.

Krev at NOAH får støtte!

NOAH oppfordrer alle som støtter arbeidet vårt for dyrs rettigheter til å protestere mot avgjørelsen om å heller ikke i år gi NOAH støtte, ved å skrive en kort e-post til postmottak@lmd.dep.no (Landbruks- og matdepartmenetet) og si ifra at du mener NOAH bør få støtte. Skriv også til naering@stortinget.no (næringskomiteen på Stortinget), og be dem gjøre om vedtaket slik at også NOAH får støtte – etter 26 år med pionerarbeid for dyrs rettigheter er dette på tide!