NOAH jubler for dyrepoliti i hele Norge

NOAH er svært glade for at vår oppfordring til Stortinget ble hørt: Statsbudsjettet inneholder nå 18 millioner til etablering av alle de resterende dyrepoliti-enhetene i Norge. Dette er en stor og viktig seier for dyrene!

I forbindelse med budsjettbehandlingen stilte NOAH i justiskomiteen, på vegne av nesten 30 000 mennesker som hadde signert for etablering av dyrepoliti i 2021.

NOAHs krav om realisering av dyrepoliti i hele Norge har fått massiv støtte, og 30 000 mennesker signerte kampanjen i løpet av et par måneder. Det er bra at Stortinget har tatt appellen om dyrepoliti på alvor, og nå realiserer dyrepoliti i hele Norge. Dette er et viktig løft for å oppklare enda flere saker hvor dyr lider overlast.

NOAH fikk i 2015 gjennomslag for kravet om dyrepoliti i Norge, og et prøveprosjekt ble igangsatt. Etter igangsettelsen erfarer vi at kriminalitet mot dyr har fått høyere prioritet, og flere saker oppklares. Både Mattilsynet og politiet ønsket å utvide ordningen til hele landet. NOAH har jobbet hardt for at dette skal bli realitet.

Vi har hatt en rekke politiske møter, mobilisert opinionen og presset på for at alle politidistrikter skulle få en dyrepolitienhet. Det er en viktig seier at dette nå slås fast i budsjettet, og at regjeringen dermed holder hva de lover. Fra å være sørgelig bakpå i bekjempelsen av kriminalitet mot dyr for bare få år siden, går Norge nå foran som et godt eksempel. Det er en gledelig utvikling.

NOAH kjemper hardt for dyrene og vårt arbeid gir resultater! Støtt oss for å skape flere endringer for dyrene!