NOAH forventer sterkt dyrevern­fokus i ny hundelov

I mars 2019 ble det kjent at ansvaret for hundeloven blir overført fra Justis- og beredskaps­departementet til Landbruks- og matdepartementet. Med dette har NOAH nå forventninger til et sterkt dyrevelferdsfokus!

Da hundeloven kom i starten av 2004 var NOAH raskt ute med å påpeke at rettsvernet til hund og eier var for svakt, og siden den tid har vi sett altfor mange tilfeller hvor loven har blitt anvendt urimelig. Det estimeres at det er omkring 560.000 hunder i Norge[1] , og da er det oppsiktsvekkende at vi har en hundelov som viser en total mangel på interesse for hundens behov. Hundeloven synes ikke å være laget ut ifra et ønske om å gjøre menneskesamfunnet til et best mulig sted å være også for hundene, og NOAH har derfor i flere år arbeidet for en ny hundelov hvor hunders rettssikkerhet står i fokus.

I mars 2019 ble det kjent at ansvaret for hundeloven blir overført fra Justis- og beredskapsdepartementet til Landbruks- og matdepartementet. Med dette har NOAH nå forventinger til et sterkt dyrevelferdsfokus! Siden NOAH fikk medhold av Justiskomiteen på Stortinget at tiden var inne for revidering av hundeloven, har organisasjonen sendt en rekke innspill til regjeringen. Når loven nå skifter departement, forventer NOAH at dyrs velferd og rettigheter står sentralt.

Hundeloven slik den idag lyder og praktiseres, fratar hunder og deres eiere rettsvern, og helt vanlige hunder risikerer avliving for helt normal hundeadferd. NOAH har i årevis jobbet for å endre på dette, og vi ser positivt på at landbruksministeren nevner det store engasjementet for hunders rettsvern i sine uttalelser om lovarbeidet. NOAH vil nå sende alle våre innspill også til LMD, som skal starte arbeidet med gjennomgangen av loven.

I tillegg til politisk engasjement for lovendring, har NOAH engasjert seg for hunder i en rekke enkeltsaker – mest kjent er trolig hunden Bob som du kan lese mer om herLes også om hundene Majlo og Odin, som begge ble vedtatt avlivet av politiet, og om Nala som fikk avlivningsvedtak på seg i etterkant av uhell der sau var involvert. Men i tillegg til normale familiehunder som blir feilaktig dømt til avliving, ser NOAH også at reaksjoner etter hundeloven kan skjule dyremishandling. Ved å integrere dyrevelferd i en ny lov, håper NOAH på større bevissthet rundt dette.

Vi har sett saker hvor eier er klart uegnet og hunden lider overlast uten at det tas affære. Så kan det oppstå en uheldig episode som følge av at hunden ikke har det bra, og det ender opp med å bli hunden som straffes – etter hundeloven. Med fokus på dyrevelferd, hunders adferd og egenverdi i en ny lov, håper NOAH at man lettere kan rette skytset mot eiere som behandler hunden dårlig istedenfor mot hunder som selv er ofre. NOAH kommer til å presse på for rask og positiv utvikling, for det er ingen tvil lenger: Vi trenger en ny hundelov nå!