NOAH anmelder mange tilfeller av måke-mishandling

Måker er blant de dyrene som oftest utsettes for lovbrudd og grov vold, til tross for at mange arter er rødlistede og alle er fredet. NOAH anmelder mange slike saker hvert eneste år.

Måker er mer sårbare enn noensinne – fem av syv arter som holder til på fastlands-Norge er truet. I tillegg er 3 arter som kun holder til på Svalbard også rødlistet. Likevel blir de ofte utsatt for mange typer vold. NOAH anmelder mange saker som omhandler mishandling og drap av måker. Hittil i år har NOAH allerede anmeldt 5 slike saker.

Fortsatt mediehets

Til tross for at mange måkearter er truet, blir måker ofte beskrevet i negative ordlag i media. Måkenes naturlige atferd blir fremstilt som «farlig» og problematisk for mennesker. NOAH mener dette bidrar til at folk får negative holdninger til fuglene, og også går fra hets til faktisk vold mot dyrene.

NOAH etterlyser et mer nyansert bilde av måkene i media. Informasjon om dyrene, deres atferd og hvordan vi mennesker best kan eksistere sammen med måkene vil være et stort steg i riktig retning. Årlig sender NOAH ut informasjon til mediene om måker, og de siste har årene har bildet også endret seg noe. I år har NOAH blitt intervjuet av en rekke medier, som har ønsket å bringe frem fakta om måkene.

Flere saker bare i år

Hittil sommeren 2023 har NOAH allerede anmeldt en rekke saker: En sak omhandlet måker som ble skutt fra bil av en person som trolig eide et jorde hvor han ikke ønsket at måkene skulle oppholde seg. Vitner så måker bli skadeskutt, og tok bilder av at måker ble hengt opp på kors på jordet. Det er strengt forbudt å drive «skadefelling» av måker – og dette ble også gjort i hekketiden. Andre saker omhandler ulovlig sanking av måkeegg for salg og ulovlig fjerning av måkereir. En annen sak gikk ut på at en måke ble skutt fra et bilvindu. NOAH har også anmeldt en sak der en måke ble funnet med påsatt strips rundt nebbet. Måkeunger er også svært utsatt for vold. Vi anmeldte en stygg hendelse der måkeunger ble funnet drept bal en søppelcontainer.

Heldigvis har folk også blitt flinkere til å tipse om måkemishandling. Dette er svært viktig for at denne mishandlingen skal stoppe.

Tips oss

Måker fortjener å bli behandlet med respekt og lovbrudd mot dem må tas på alvor. NOAH jobber for å øke menneskers respekt for måker og anmelder ulovlige handlinger mot måker og andre dyr. Har du vitnet til drap eller vold mot måker? Kontakt oss anonymt på support@dyrsrettigheter.no.