Det er gode nyheter at Oslo politidistrikt nå har kommet i gang med dyrepolitiarbeidet. Med Oslo har nå endelig alle politidistrikter fått dyrepoliti!

NOAH fikk gjennomslag for dyrepoliti i 2015, da den første avdelingen ble startet.

– At dyrepolitiet i Oslo nå er operativt er en veldig god nyhet. NOAH har anmeldt nærmere 20 brudd på dyrevelferdsloven til Oslo politidistrikt i 2020/2021, og alle som er ferdig etterforsket er blitt henlagt. Noen er henlagt kun pga. «mangel på kapasitet», noe vi mener er svært uheldig. Derfor er vi glade for at Oslo nå får bedre ressurser til å etterforske vold mot dyr i hovedstaden, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

Det ble, etter påtrykk fra NOAH, gitt midler over statsbudsjettet i 2021 til at alle politidistrikt skal få en avdeling for dyrekrim. Fristen for oppstart var 1. september i år. NOAH har fått bekreftet at alle dyrekrimgruppene nå er operative.

– Etablering av dyrepoliti i hele Norge er et stort fremskritt. Men det er fortsatt mye som gjenstår for å få bukt med kriminalitet mot dyr, spesielt med tanke på straffeutmålingen. Da NOAH startet for over 30 år siden, ble ikke det å drukne katter eller slå hunder engang meldt til politiet, fordi folk viste at det ikke ville bli fulgt opp. NOAHs anmeldelser om vold mot dyr ble systematisk henlagt uten etterforskning. I dag ser vi en helt annen holdning både hos politiet og hos folk flest. Lovbrudd mot dyr får konsekvenser, og folk ser at det nytter å anmelde. Dyrepoliti er en viktig arv fra den avgående regjeringen, og det er nå vesentlig at midlene deres sikres i årene fremover, avslutter Martinsen.

Les mer om NOAHs arbeid for dyrepoliti her.

NOAH jobber videre for strengere straffer for dyremishandling. Her kan du signere dersom du også mener vold mot dyr må få strengere straff. 

Vil du styrke arbeidet for dyrs rettsvern? Bli medlem i NOAH!