Leder: Politikk betyr liv eller død for dyr


av Siri Martinsen

Ved hvert stortingsvalg er det noen som undrer seg over hvorfor NOAH engasjerer seg i valget. Hvorfor uttaler vi oss om partiene? Er vi egentlig «politisk uavhengige» da?

Noen tror kanskje at politisk uavhengig betyr at man ikke involverer seg i politikk. Slik er det ikke. NOAH er politisk uavhengige, og vi ønsker å samarbeide med alle politiske partier for å bidra til at politikken deres blir bedre for dyrene. Vi kan rose et hvilket som helst parti hvis de gjør noe bra for dyr og natur. Og vi kan kritisere ethvert parti hvis de tvert imot nedprioriterer dyrene – eller støtter utnytting av dem.

Det meste mennesker gjør mot dyr er politikk

NOAH har vært i debatt med politikere fra de fleste partier. Vi er i møter og samtaler med politikere fra alle stortingspartier. Og ikke minst; vi informerer om både de gode og de dårlige avgjørelsene politikere er ansvarlig for – fordi velgere som bryr seg om dyr fortjener å få vite dette. Politisk arbeid er en hjørnesten i NOAHs virksomhet.

Det er det av den enkle grunn at det meste vi mennesker gjør mot dyr er politikk. Per nå utfolder det seg en naturkrise, og mange arter er på randen til utryddelse. Men ville dyr skytes for moro skyld – til og med de som er rødlistet. Handel med ville dyr er fortsatt lov, selv etter at eksperter over hele verden manet om forbud. Dette er politikk.

Vil vi ha endring for dyrene må vi engasjere oss i politikk. 

Fiskeindustrien ødelegger havene og utsetter milliarder av havdyr for lidelse. Fortsatt utføres smertefulle forsøk på et stort antall dyr. Selfangst blir finansiert av staten, selv om selene også trues av klimaendringer. Milliarder av subsidier går til å produsere dyr til kjøtt, selv om dette bidrar til nettopp klimaendringene og lidelse for millioner av dyr. Samtidig brukes ytterligere skattepenger til å ta livet av truede dyr for å gjøre plass til denne kjøttproduksjonen. Det er politikk. Strafferammene for grov dyremishandling er altfor lav. Til tross for det, har det aldri blitt gitt maksimumsstraff i Norge. Et resultat av politikk.

NOAHs politiske arbeid påvirker dyrenes liv

Da millioner av pelsdyr sto i bur i Norge var det fordi politikerne både tillot det, men ikke minst oppmuntret til det ved subsidier. NOAH jobbet målrettet i nesten 30 år med å informere politikerne, og synliggjøre folkets engasjement, bl.a. ved å holde Europas største markeringer for pelsdyrene. Men nå er bare 9 farmer igjen i Norge. Mink og rev kommer aldri mer til å holdes i bur på norsk jord – fordi politikere vedtok det.

Da sirkuselefanter ble tvunget til å opptre på norske sirkus, var det fordi politikere ignorerte faglige råd. Da det endelig ble slutt på denne utnyttingen, var det fordi lokalpolitikere rundt om i Norge fikk informasjon fra NOAH, tok den til seg og begynte å vedta forbud mot eksotiske dyr i sirkus. Det faktum at Norge har fått dyrepoliti er resultat av NOAHs politiske arbeid, og politikeres vilje. Noen kamper har vi fått gjennomslag for, mange pågår ennå. Men vil vi ha endring for dyrene må vi engasjere oss i politikk.

Politikk betyr liv eller død for mange dyr. Også for de store rovdyrene som er strekt og kritisk truet. Som følge av politikk drepes jervunger i hiet hver vår, bjørnebinner tas livet av i yngletiden, gauper kan jaktes for moro skyld og ulvefamilier skytes ned innenfor det lille arealet de skulle «få lov» til å leve.

Politikernes makt

Men selv om politikerne bestemmer mye, bestemmer de ikke alt. De kan ikke bryte lover de selv har vedtatt. De kan ikke se bort fra internasjonale konvensjoner de selv har gått inn for. For å sikre at ikke dette skjer, har vi rettsvesenet. I 2017 gikk WWF til sak mot staten for det mange mente var ulovlig skyting av ulver utenfor ulvesonen. I 2020 gikk NOAH til sak mot staten for det vi mente var ulovlig skyting av ulver innenfor ulvesonen.

I år tapte WWF i Høyesterett, med en på mange måter uforståelig dom. Men ikke mange månedene etter vant NOAH vår sak i tingretten. Vedtaket NOAH stevnet staten for var ulovlig – ulvene skulle ikke vært skutt. Dommen i NOAHs sak viser at rettsvesenet kan fungere. Men dommen i WWFs sak viser at det ikke alltid gjør det – ofte overlater rettsvesenet også for mye makt i politikernes hender.

Det er derfor vi må sørge for at politikerne som sitter med denne makten bryr seg mest mulig også om andre arter, og forstår hvor viktig det er å stanse utnyttingen av dem. Ved hvert valg har hver og en av oss en mulighet til å sørge for at ikke politikere som vil ha mer utnytting av dyr, blir sittende med makt over deres liv. Derfor engasjerer NOAH seg i valget. Vi vil at flest mulig skal vite hva partiene mener om dyr og natur. Og vi håper at stadig flere velgere vil ta dette i betraktning når de avgir sin stemme.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #2/2021.

Støtt NOAHs arbeid for alle dyr!

Bli medlem: