Landsdekkende dyrepoliti i 2021!


I 2015 fikk NOAH gjennomslag for dyrepoliti i Norge, men fortsatt står halvparten av politidistriktene uten dyrepoliti. Skriv under for at alle politidistrikter skal få dyrepoliti innen 2021, og for at strafferammen for dyremishandling skal økes.

bildet viser en liten kattunge

Landsdekkende dyrepoliti nå

21,628 signaturer

Del underskriftskampanjen med vennene dine:

   


21,628 Cathinka O. sep 24, 2020
21,627 Iren V. sep 23, 2020
21,626 Marius O. sep 23, 2020
21,625 Naftali V. sep 23, 2020
21,624 Heidi M. sep 22, 2020
21,623 Bente karin M. sep 22, 2020
21,622 Emma Louise O. sep 22, 2020
21,621 Jannicke L. sep 21, 2020
21,620 Sarah N. sep 21, 2020
21,619 Eileen N. sep 21, 2020

Dyrepoliti må bli landsdekkende i 2021

Per 2020 har seks av tolv politidistrikter fått dyrepoliti-enheter. I distrikter med dyrepoliti blir brudd på dyrevelferdsloven etterforsket av et team med særlig kompetanse på dette, og det fører til at flere saker ender med straff. Det har nå gått snart 6 år fra dyrepoliti først ble lansert, og NOAH mener det er på tide å sørge for at alle politidistrikter har denne kompetansen, slik at grov kriminalitet mot dyr ikke henlegges uten skikkelig etterforskning. Vi mener at det må settes av nok penger til å etablere dyrepoliti i alle politidistrikter i statsbudsjettet 2021.

Straffene for dyremishandling må økes

Dyrevelferdsloven strengeste straff er 3 års fengsel – men til tross for mange grove tilfeller av vanskjøtsel og dyremishandling i Norge, har denne strafferammen aldri blitt brukt. Selv om flere dyremishandlere blir straffet nå enn før dyrepoliti ble etablert, er det fortsatt mange saker som ender med lav straff. FBI i USA vektlegger sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, og USA har hevet strafferammen for dyremishandling til 7 år. I England ble strafferammen hevet til 5 år i 2018. I Norge planlegges det nå å heve strafferammen for miljøkriminalitet fra 3 til 5 år. NOAH mener at strafferammen for kriminalitet mot dyr også bør heves.

Vil du gjøre en enda mer for å styrke dyrs rettsvern? Støtt NOAHs arbeid ved å bli medlem.