Ja til strengere straffer og dyrepoliti


I 2015 fikk NOAH gjennomslag for dyrepoliti i Norge, men fortsatt står halvparten av politidistriktene uten dyrepoliti. Skriv under for at alle politidistrikter skal få dyrepoliti innen 2021, og for at strafferammen for dyremishandling skal økes.

OPPDATERING 2.12.20:  Vi har fått gjennomslag! Regjeringen etablerer dyrepoliti i hele Norge i løpet av 2021! Fortsett å skrive under for strengere straffer for dyremishandling.

bildet viser en liten kattunge

Landsdekkende dyrepoliti nå

43,188 signaturer

Del underskriftskampanjen med vennene dine:

   


Siste signaturer
43,188 Kate N. jan 20, 2022
43,187 Isabelle e. jan 20, 2022
43,186 Tone Marit H. jan 20, 2022
43,185 Maren H. jan 20, 2022
43,184 Christina T. jan 17, 2022
43,183 Silje T. jan 17, 2022
43,182 Dorotea R. jan 13, 2022
43,181 Siri B. jan 11, 2022
43,180 Frida R. jan 10, 2022
43,179 Ingrid K. jan 10, 2022

Straffene for dyremishandling må økes

Dyrevelferdsloven strengeste straff er 3 års fengsel – men til tross for mange grove tilfeller av vanskjøtsel og dyremishandling i Norge, har denne strafferammen aldri blitt brukt. I 2021 fikk f.eks 3 av de siktede i den store misbrukssak der hunder ble seksuelt utnyttet over flere år, kun en bøter på 12 000 og 20 000 kr. Selv om flere dyremishandlere blir straffet nå enn før dyrepoliti ble etablert, er det fortsatt mange saker som ender med lav straff. FBI i USA vektlegger sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, og USA har hevet strafferammen for dyremishandling til 7 år. I England ble strafferammen hevet til 5 år i 2018. I Norge planlegges det nå å heve strafferammen for miljøkriminalitet fra 3 til 5 år. NOAH mener at strafferammen for kriminalitet mot dyr også bør heves. Fortsett å skrive under, sik at vi får gjennomslag også for dette!

Dyrepoliti må bli landsdekkende i 2021

Per 2020 har seks av tolv politidistrikter fått dyrepoliti-enheter. I distrikter med dyrepoliti blir brudd på dyrevelferdsloven etterforsket av et team med særlig kompetanse på dette, og det fører til at flere saker ender med straff. Det har nå gått snart 6 år fra dyrepoliti først ble lansert, og NOAH mener det er på tide å sørge for at alle politidistrikter har denne kompetansen, slik at grov kriminalitet mot dyr ikke henlegges uten skikkelig etterforskning. Vi mener at det må settes av nok penger til å etablere dyrepoliti i alle politidistrikter i statsbudsjettet 2021. I november 2020 overbrakte NOAH nesten 30 000 signaturer fra denne kampanjen til justiskomiteen, og 2. desember var det klart at vi hadde fått gjennomslag: Statsbudsjettet inneholder 18 millioner til etablering av dyrepoliti i alle resterende politidistrikter i 2021!

Vil du gjøre en enda mer for å styrke dyrs rettsvern? Støtt NOAHs arbeid ved å bli medlem.