Italia anerkjenner dyrs rettigheter i grunnloven


Italia anerkjenner dyrs rettigheter i sin nye grunnlov. NOAH ber nå Norge om å inkludere dyrs egenverdi i grunnloven.

Italia har vedtatt sin nye grunnlov – hvor anerkjennelse av dyrs rettigheter og beskyttelse av natur og miljø er inkludert. Dyr er nevnt både i eget kapittel, samt i forbindelse med natur, økosystemer og biologisk mangfold – som skal «bevares for fremtidige generasjoner».  Bevaring av naturmangfold står også i den norske grunnloven (§ 112), men NOAH har flere ganger fremmet at dyrs rettigheter og egenverdi også bør presiseres i norsk grunnlov.

Italia er det niende landet som anerkjenner dyrs rettigheter i grunnloven – fra før av har Sveits, India, Brasil, Slovenia, Tyskland, Luxembourg, Østerrike og Egypt inkludert dyrs egenverdi i sin grunnlov. NOAHs italienske samarbeidspartner, LAV, sier i en pressemelding: «Det er 24 år siden vi første gang sendte vårt forslag om anerkjennelse av dyrs rettigheter i grunnloven og la grunnlaget for denne store seieren for dyrene (…) Takket være denne reformen vil italienske borgere, foreninger og frivillige ha flere ressurser og muligheter til å fremme og beskytte dyrs rettigheter».

I 2010 fikk NOAH gjennomslag for at den nye dyrevelferdsloven erkjenner at “dyr har en egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker”. NOAH har jobbet i mange år for at dette prinsippet om dyrs egenverdi og hensyn til deres rettigheter også skal tas inn i Grunnloven. Før valget sendte vi innspill om dette til alle partier, og MDG har tatt inn i sitt partiprogram at de vil «grunnlovsfeste dyrs egenverdi».

NOAHs leder Siri Martinsen uttaler om seieren: «NOAH gratulerer italienske dyrerettighetsforkjempere med en viktig seier. Økt kunnskap om dyr, tvinger frem økt respekt og hensyn til deres behov. Som ledd i dette må også Grunnloven i Norge anerkjenne dyrs egenverdi og rettigheter. For NOAH blir dette en viktig kampsak i forbindelse med den bebudede dyrevelferdsmeldingen – som Stortinget nå trolig vil vedta å fremskynde, ikke minst som følge av den raske positive utviklingen for dyrs rettigheter som vi ser ellers i Europa.»

Les mer om NOAHs arbeid for endring av lovverk og bedre rettsvern for dyr i Norge.

Vil du støtte NOAHs arbeid for dyrs rettsvern?

Bli medlem!