Høysesong for kriminalitet mot måker


Flere måkearter er oppført som truede eller sårbare på den norske rødlisten. Allikevel er måkene blant dyrene som oftest utsettes for hets og kriminalitet. NOAH mener et landsdekkende dyrepoliti må på plass snarest, er du enig?

Mange forbinder lyden av måkeskrik med sommeren, og setter pris på fuglenes tilstedeværelse. Mange ser det som en fin opplevelse å ha måkereir i nærheten, og å kunne være vitne til at måkene fostrer opp ungene sine. NOAHs ledersekretær har skrevet leserinnlegg om nettopp dette.

Men alle deler dessverre ikke denne toleransen, og i forbindelse med at måkene får unger, øker også kriminaliteten mot dem. NOAH har allerede politianmeldt fire saker gjeldende kriminalitet mot måker i år, hvor 3 av sakene gjelder fjerning av måkereir og egg. Den siste saken dreier seg om alvorlig dyremishandling, hvor en måke ble limt fast til bakken på Sortland i Vesterålen. Måken ble liggende i minst 10 timer før politiet reagerte på hendelsen, noe som er helt uakseptabelt. I denne saken har NOAH utlovet dusør på 10.000 kroner for tips som fører til oppklaring.

NOAH vil fortsette arbeidet med anmeldelser og oppfølging av saker der måker utsettes for kriminalitet, og etterlyser samtidig at regjeringen tar ansvar for innføring av et landsdekkende dyrepoliti så fort som mulig. Altfor ofte opplever vi at dyrekriminalitetsaker altfor ofte henlegges på grunn av ukjent gjerningsmann eller manglende bevis, uten at det foretas en grundig etterforskning. Slik kan vi ikke ha det.

Hjelp oss i kampen for et sterkere rettsvern for alle dyr!

Bli medlem i dag: