Hjelp oss med historisk rettssak for ulvene!


NOAH forbereder seg nå til å kjempe for Letjenna-ulvene i Høyesterett. Etter at regjeringen kuttet NOAHs statsstøtte idet det ble kjent at saken ville gå til Høyesterett, sitter NOAH nå igjen med svakere midler for å kunne takle en Høyesterettssak. NOAH håper derfor at flere vil bistå i denne historiske rettssaken for de kritisk truede ulvene.

Etter at både tingretten og lagmannsretten dømte fellingen av Letjenna-ulvene som ulovlig, anket staten til Høyesterett høsten 2022. Saken vil føres i retten fra 25. til 27. april. Å ta Letjenna-saken til Høyesterett vil risikere å koste NOAH over en million kroner, og vi ser oss derfor nødt til å opprette en innsamlingsaksjon. NOAH håper mange vil bidra økonomisk i kampen for våre kritisk truede rovdyr. Innsamlingen vil være aktiv fram til 1. mai 2023.

NOAH nekter å gi seg, og vil fortsette å kjempe for ulvene som er kritisk utrydningstruet. Vi håper at alle som er opptatt av natur og truede dyrs vern nå vil støtte NOAH i vår kamp for å redde ulvene innenfor ulvesonen der de skal være beskyttet.  Vi vil også takke alle som allerede har bidratt med donasjoner slik at saken kunne tas opp og vinnes i både tingretten og lagmannsretten.

Innsamlingsaksjonen for Høyesterettssaken finner du ved å klikke her. 

Man kan også støtte saken på Vipps ved å sende «NOAH gave 17420». Tusen takk!

Rettssakene

I mai 2021 forsvarte NOAH ulvene i Oslo tingrett – og vant! NOAHs søksmål mot staten handlet om Letjenna-vedtaket, hvor en ulvefamilie innenfor ulvesonen ble skutt på sviktende grunnlag. Skyting av ulvefamilier i ulvesonen skjer nå som ren rutine – til tross for at de kritisk truede ulvene skal være beskyttet nettopp i denne sonen, som bare utgjør 5% av Norge. Staten har påstått at «tillit til forvaltningen» og «konfliktdemping» gjør at ulveflokker må skytes i sonen – selv om de ikke oppfører seg annerledes enn ulver flest. Tingretten uttalte imidlertid at de kan «ikke se at tilliten til forvaltningen talte for felling av Letjennareviret».

Staten anket til lagmannsretten og NOAH kjempet for ulvene igjen i juni 2022. 6. juli falt dommen, og resultatet ble full seier til NOAH fra en enstemmig lagmannsrett. Rettsanvendelsen i vedtaket om å skyte denne ulvefamilien var feil og statens vedtak er dermed ugyldig. Staten anket NOAHs seier igjen, og ankesaken vil komme opp for Høyesterett  fra 25. til 27. april. Du kan lese mer om rettssakene ved å klikke her. 

Du kan også støtte NOAHs arbeid for ulvene ved å bli medlem!