Hjelp oss å stoppe vold mot svaner

Svanene er ekstra sårbare under hekketiden, og blir ofte stemplet som “aggressive”, når alt de gjør er å passe på ungene sine. NOAH har anmeldt en lang rekke tilfeller av vold mot svaner - bli med oss i kampen for dyrs rettsvern!

Nylig anmeldte NOAH et mulig svanedrap på Manger. Tidligere i år anmeldte vi også en sak der en død svane ble funnet med avkappede bein og vinger ved Mosvatnet i Stavanger, samt en sak der en svane ble funnet med avkappet hode ved kyststien på Berger i Drammen kommune. I 2017 anmeldte NOAH også den mye omtalte saken der Os kommune tok livet av svanen kalt «Havnesjefen». Felles for mange av svanesakene er at svanene har blitt utsatt for hets fra mennesker, og har blitt tatt livet av fordi de er til bry, eller oppfattes som «aggressive». Et annet fellestrekk er at dette ofte skjer i tiden svanene har unger, og når de naturlig nok gjør det de kan for å beskytte ungene. Svanepar holder gjerne sammen hele livet, i flere av sakene har ungene blitt etterlatt med kun én av foreldrene.

NOAHs leder skrev et innlegg i Dagbladet i forbindelse med vår anmeldelse av avlivingen av Havnesjefen, der hun spør; «Blir vi mennesker stadig mer uegnet til å leve i nærhet av andre arter? For hver gang man gir et dyr dødsdom for å utøve naturlig adferd, beveger man seg et enda et skritt bort fra en sunn naturforståelse.»

Det er dessverre slik at svaner, og måker utsettes for vold hvert år. NOAH jobber aktivt for å forebygge kriminalitet mot dyr og for å få på plass et landsdekkende dyrepoliti. Les mer om dette arbeidet på vår temaside for dyrs rettsvern. Bli med som månedsgiver, og støtt vårt arbeid for alle dyr!

Vil du støtte vårt arbeid for dyrepoliti, og stanse vold mot svaner? Bli medlem i NOAH!