Gjennomslag for dyrepoliti i Rogaland!


Uten navn

I det nye budsjettforliket settes det av 3,9 millioner kroner til en ny dyrepolitienhet i Rogaland. Det økte fokuset på kriminalitet mot dyr styrkes dermed ytteligere til neste år!

NOAH var tilstede da Norges første dyrepolitienhet ble lansert i Trondheim 21. august i år – en stor seier for NOAHs i arbeid vårt for dyrs rettsvern og dyrepoliti. Mandag 23. november kom den gledelige nyheten om at også Rogaland politidistrikt vil få en egen enhet i politiet som skal prioritere kriminalitet mot dyr, etter at det har blitt satt av 3,9 millioner kroner til dette formålet i det endelige forslaget til statsbudsjett for 2016.

NOAH var invitert til lanseringen av landets første dyrepoliti i Sør-Trøndelag i august. Les mer om saken her.
NOAH var invitert til lanseringen av landets første dyrepoliti i Sør-Trøndelag i august. Les mer om saken her.

– Da enheten i Sør-Trøndelag ble lansert sa vi klart fra om at kompetansen trengs over hele landet, og at det haster. Nå har politikerne lyttet til dette, og satt av midler til en enhet til i 2016. Stor takk til Fremskrittspartiet, Venstre, Høyre og KrF som er blitt enige om dette, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH, til NRK Rogaland.

NOAH har hittil i år anmeldt over 100 saker om dyremishandling – og vi vet at mørketallene fortsatt er store. En egen dyrepolitienhet innenfor politiet som kan etterforske dyremishandling og forberede saker overfor domstolene er et viktig tiltak for at dyremishandlingssaker skal bli prioritert. Vi ser at dyrepolitienheten i Sør-Trøndelag er av stor betydning allerede – bare en drøy måned etter oppstarten kunne de melde om at de var nedrent i saker. Siden det har de etterforsket og oppklart en rekke saker, inkludert en sak hvor en person nå er dømt til seks månders fengsel for å brutalt ha drept en katt.

Ereling-Pande-Braathen7
Flere tusen mennesker møtte opp i NOAHs markering for dyrepoliti i oktober 2014. Foto: Erling Pande Braathen.

NOAH har jobbet for å styrke dyrs rettsvern siden organisasjonens oppstart for 26 år siden. Et eget dyrepoliti har vært en helt sentral del av dette arbeidet de siste årene. Vi har bl.a. hatt kontakt med og gitt informasjon til politiet, Mattilsynet, politikere, forskere og opinionen, samlet inn over 40.000 underskrifter, anmeldt og fulgt opp en rekke dyremishandlingssaker, forsvart kravet om dyrepoliti i mediene, og i oktober 2014 møtte rundt 5500 mennesker opp på NOAHs markering for dyrepoliti.

Nyheten om en egen dyrepolitienhet i Rogaland kommer ikke lenge etter nyheten om at Oslos nye byråd går inn for å etablere dyrpeoliti i hovedstaden, og er nok en stor seier i NOAHs arbeid for dyrs rettsvern.