Byrådet vil ha dyrepoliti i Oslo!


Uten navn
Med en egen dyrepolitienhet i Oslo, vil dyrene i hovedstaden få et bedre rettsvern. Foto: Ann-Kristin Hanssen – Fremover.

VG brakte søndag kveld nyheten om at Oslos nye byråd går inn for å etablere et dyrepoliti i hovedstaden. Dyrepoliti i Oslo var ett av forslagene NOAH spilte inn til byrådsforhandlingene – og nyheten om gjennomslaget er en stor sier i NOAHs arbeid for dyrs rettsvern.

– Et eget dyrepoliti i Oslo var ett av hovedpunktene NOAH spilte inn til MDG til byrådsforhandlingene. Vi er veldig fornøyde hvis dette er blitt bestemt. Det er en stor seier at også hovedstaden får dyrepoliti, sier Siri Martinsen, leder i NOAH. Det er AP, SV og MDG som nå har dannet byråd i Oslo, og etablering av dyrepoliti er ett av punktene i deres samarbeidsplattform for de fire neste årene.
NOAH har lenge jobbet for dyrepoliti, både på nasjonalt og lokalt nivå. Her fra NOAHs markering for dyrepolitt foran Stortinget i oktober 2014.
Kravet om dyrepoliti har lenge vært en sentral del av NOAHs arbeid for å styrke dyrs rettsvern. Bildet er fra NOAHs markering for dyrepoliti foran Stortinget i oktober 2014, hvor tusenvis av mennesker møtte opp.

NOAH har arbeidet i flere år for å få egen dyrepolitienhet innenfor politiet – og har fremmet denne modellen for politikere og politi:

– NOAHs modell var nettopp at dyrepoliti må være en spesialenhet innenfor politiet – og vi har hele tiden understreket at det er behov for dette over hele landet. Vi var svært fornøyd for å få gjennomslag nasjonalt, og glade for at FrP fikk igjennom et prøveprosjekt i Trondheim. Den nasjonale satsingen understreket alvoret ved kriminalitet mot dyr. Samtidig har NOAH hele tiden fremhevet at både politi og politikere lokalt også kan gjøre sin del for å ta vold mot dyr på alvor. I Sverige startet dyrepoliti ved et lokalt initiativ i Stockholm, og NOAH har oppmuntret norske lokalpolitikere til å følge etter. Det er svært gledelig at byrådet i Oslo tok oppfordringen, sier Martinsen.Martinsen understreker også viktigheten av at det rød-grønne byrådet fremmer en slik sak:

– Vi har en blå-blå regjering som har stått i bresjen for prøveprosjektet med dyrepoliti. Når hovedstaden nå får et rødgrønt byråd som viser at de tar vold mot dyr på alvor ved å innføre dyrepoliti også i Oslo, viser dette at dyrs rettsvern er blitt en tverrpolitisk viktig sak – en sak alle partier bør stå sammen om. Det er et betydningsfullt signal som bidrar til å heve dyrs status, sier Martinsen.

NOAH har hittil i år anmeldt over 90 saker – flere enn i hele fjor. Ca ti saker er sendt til region Sør-Trøndelag hvor dyrepolitiprosjektet er i gang:

– Dyremishandling foregår over hele landet – og rammer alle typer dyr. Dessuten ser man ofte en sterk sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. I Oslo har vi særlig saker med vold mot familiedyr og hjemløse dyr – men også ville dyr som rammes av mishandling. I Oslo har mange dyremishandlingssaker blitt henlagt, og NOAHs erfaring er at det er stort behov for spesialkompetanse også her, avslutter Martinsen.Les saken i VG, som inkluderer uttaleser fra Siri Martinsen, her.