Foto: Mattilsynet

Mann vanskjøttet hundrevis av dyr over mange år, fengsles etter NOAHs anmeldelse

En mann en nå dømt til fengsel i 5 måneder der 4 måneder gjøres betinget, etter han har vanskjøttet hundrevis av dyr over flere år, blant annet over 100 hunder.

Mattilsynet har hatt kjennskap til forholdene på bondens gård siden 2014, til tross for dette har det tatt 6 år før mannen måtte møte i retten. Mattilsynet selv valgte å ikke anmelde saken, til tross for flere grove brudd på dyrevelferdsloven. Da NOAH anmeldte saken til politiet i 2018 ble anmeldelsen først henlagt på bakgrunn av manglende kapasitet. Heldigvis ble henleggelsen omgjort etter klage fra NOAHs jurister. Da politiet måtte ta opp saken igjen etter at NOAH fikk medhold i klagen, ble mannen tiltalt for flere brudd på dyrevelferdsloven. Mannen er nå dømt til 5 måneders fengsel.

4 av månedene gjøres «betinget», altså må han kun sone 1 måned i fengsel. Grunnen for dette oppgis å være «svært lang liggetid». NOAH har i en årrekke løftet problematikken med for lang saksbehandlingstid i saker som omhandler kriminalitet mot dyr. NOAH mener det er uakseptabelt at de som utøver vold og vanskjøtsel av dyr får strafferabatter fordi disse sakene nedprioriteres av politiet og rettssystemet. Riksrevisjonen har også gitt NOAH medhold i at det er alt for treg saksbehandling i denne type saker.

Hundrevis av hunder levde under uverdige forhold

NOAH har gjennomgått samtlige av Mattilsynets rapporter fra tilsyn utført hos bonden i årene 2014-2015. Innholdet i rapporten vitner om grov vanskjøtsel, og store lidelser for dyrene på gården. Ved tilsyn i 2014 fremkommer det at mannen alene hadde ansvar for over 100 hunder. Personen drev oppdrett og salg av hunder, og uttalte ovenfor Mattilsynets inspektører at han ikke selv visste hvor mange hunder han hadde totalt, eller hvor mange kull med valper han hadde. Med unntak av to voksne hunder og et valpekull som gikk løse, ble alle andre hunder oppstallet i binger eller bur mesteparten av døgnet.

Mattilsynet var på tilsyn på gården flere ganger i løpet av 2014, og kom med vedtak for at bonden skulle forbedre forholdene for hundene. Til tross for gjentatte vedtak beskriver Mattilsynets rapporter fra slutten av 2014 blant annet at 40 hunder ble holdt permanent i «binger», og fikk aldri komme ut av bingene. Rapportene beskriver at flere hunder hadde «stereotyp adferd», en type tvangsadferd man ofte ser hos dyr i dyrehager. Dette er typiske tegn på manglende stimulering, aktivisering og sosialisering. Flere hunder var også magre, og viste tegn på sykdom.

70 hunder avlivet, nektet å omplassere

I januar 2015 var Mattilsynet på nytt tilsyn, og var vitne til at ingen av vedtakene var fulgt opp. I stedet for å anmelde til politiet, fattet Mattilsynet vedtak om at hundeholdet måtte reduseres. Dette resulterte i at 70 av mannens hunder ble avlivet. Mannen fikk tilbud om omplassering, og både Mattilsynet, og flere organisasjoner, deriblant NOAH, tilbydde seg å bistå med å finne gode hjem til hundene.

Dessverre var dyrevelferdsloven slik i 2015 at dyreeier hadde rett til å velge om dyrene skulle avlives, og kunne nekte hjelp til omplassering. Denne paragrafen i loven fikk NOAH etter mange års arbeid fjernet i 2017, dessverre for sent til å redde disse hundene.

Sauer og lam innesperret i mørket

I tillegg til de over 100 hundene hadde personen også ansvar for over 80 sau og geit, over 70 fugler, 30 kyr, og «et uvisst antall katter», i følge Mattilsynets rapporter.

Under tilsyn skal Mattilsynet blant annet ha kommet over 2 sauer, 2 lam og 2 geiter som ble holdt i en binge i låven. Rommet var helt mørkt, og Mattilsynet skriver i sin rapport at inspektørene måtte benytte hodelykter for å se dyrene. Dyrene skalv under hele tilsynet, og er beskrevet som «skitne og ustelte», lammene var også magre.

Mannen holdt også 30 storfe for kjøttproduksjon på utegang. Mattilsynet avdekket mange avvik i storfebesetningen, som resulterte i to hastevedtak og 15 varsel om vedtak om pålegg. Mattilsynet observerte også en 3,5 uker gammel kalv som var oppstallet alene i et skur som tidligere var blitt brukt til oppstalling av hunder.

Først i 2018, etter 4 år, ga Mattilsynet mannen aktivitetsnekt. Forbudet innebar at tiltalte ikke kunne eie, holde, omsette, bruke slakte, stelle eller på annen måte føre tilsyn med dyr. Men Mattilsynet la inn flere unntak fra forbudet, og mannen kunne fortsatt holde katter og maksimalt 20 vinterfôrede småfe, maksimalt 15 fugler og maksimalt 4 hunder.  Tiltalte har ifølge dommen fra Heggen og Frøland tingrett solgt gården og holder ingen dyr per dags dato.

Et svik mot dyrene

Denne saken viser tydelig hvorfor det haster å få på plass et landsdekkende dyrepoliti, og hvor viktig det er å prioritere disse sakene. Her har hundrevis av dyr blitt utsatt for store lidelser, over svært lang tid. NOAH mener Mattilsynet allerede i 2014 burde politianmeldt saken, og gitt bonden forbud mot å ha ansvar for dyr.

NOAH er glade for at personen nå har fått straff og er dømt til fengsel, men mener det er alvorlig at personen får strafferabatt for lang liggetid. Samtidig mener NOAH det er alvorlig at personen kun er dømt for vanskjøtsel av de 20 hundene som retten anser var holdt permanent i små bur, samt for å ikke ha gitt en tispe med valper tilstrekkelig mat og vann. Mannen ble frikjent for ett punkt, der mannen var tiltalt for å ha latt et værlam lide.  Basert på Mattilsynets rapporter mener NOAH det ville vært grunnlag for å utvide siktelsen til å omfatte flere av dyrene.

Foto: Mattilsynet

Vil du støtte NOAHs arbeid for dyrs rettssikkerhet? Bli medlem i NOAH!