Endring i dyrevelferdsloven kan gi færre avlivninger


Pusekatt

NOAH og omplasseringsforeningene Solplassen og FOD er glade for å se at vi nå får sterk politisk støtte for vårt krav om endring av §32 i dyrevelferdsloven. Paragrafen, som forhindrer vanskjøttede dyr fra å kunne omplasseres uten «eiers» samtykke, medfører at mange dyr som kunne fått gode liv, i dag blir avlivet. Nå har også Mattilsynet oppfordret til endring.

valp i gressetEtter et økende antall avlivingssaker som omplasseringsforeningene har følt på kroppen, og som NOAH har påklaget og anmeldt, har NOAH, Solplassen og FOD sett behov for å engasjere politikere i den urimelige praksisen det er at vanskjøttede dyr i dag tas livet av dersom dyreeier ikke samtykker til omplassering.

Dette halvåret har derfor veterinærer og jurister i NOAH, Solplassen og FOD hatt møter med en rekke stortingspolitikere  hvor vi har oppfordret til en endring av paragrafen som muliggjør avlivningene, nemlig dyrevelferdslovens §32.

– Vi opplevde svært positiv tilbakemelding på tvers av partilinjene da vi presenterte denne saken. Det er intuitivt for de fleste at en eier som kanskje er skyld i et dyrs lidelse, ikke skal kunne ha vetorett i forhold til om dette dyret skal kunne få oppleve glede i livet videre eller ikke. Det henger rett og slett ikke på greip at dyret som har lidd skal få den strengeste «straffen» – å miste livet – i en slik situasjon, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

NOAH, Solplassen og FOD samarbeidet spesielt nært med Miljøpartiet de Grønne, som tok saken videre ved å stille  skriftlig spørsmål til landbrukministeren om en lovendring.

ROLLEI– Landbruksministeren åpnet i februar for en endring av paragrafen, dersom Mattilsynet ville dette. Mattilsynet lovet oss allerede i oktober 2013 at de skulle ta initiativ til en endring, og tok opp igjen saken etter dialog med oss i februar og etter at saken hadde vakt politisk interesse. Når Mattilsynet nå også ønsker en endring så håper NOAH, Solplassen og FOD at denne vil kunne settes i verk så fort som mulig, slik at dyreliv kan reddes. Det er nå opp til departementet å vise at de kan iverksette endringer som er til dyrs beste, sier Martinsen.

Hvordan har NOAH jobbet for denne lovendringen?

• De siste årene har NOAH fremmet endring av Dyrevelferdsloven § 32 tredje ledd, «avlivingsparagrafen», ovenfor Mattilsynet. Hver gang muligheten til å ytre et fremme av lovendringen har åpnet seg, har NOAH vært på saken. NOAH har også henvendt seg til Landbruksdepartementet og påpekt at begrunnelsen for paragrafen ikke holder mål.

kattungefjes• Høst/vinter etter valget har veterinærer og jurister i NOAH, Solplassen og FOD hatt møter med en rekke stortingspolitikere for å bevisstgjøre om problemstillingen og ulempene avlivingsparagrafen har vært for alle som jobber for omplassering av vanskjøttede dyr. Dialogen om å få endre Dyrevelferdslovens § 32 tredje ledd har blitt fremmet i møter med Stortingsrepresentanter fra Høyre, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre og Miljøpartiet de grønne.

• I dialogmøte med Mattilsynet 23. oktober 2013 tok NOAH og omplasseringsforeningene igjen opp saken, og Mattilsynet lovet i referatet å ta initiativ for endring.

• NOAH og omplasseringsforeningene utarbeidet et skriftlig spørsmål som MDG rettet til Landbruks- og Matminister Sylvi Listhaug. Svaret fra ministeren 24.02.14 ga håp om at endring kunne skje dersom Mattilsynet sendte en henvendelse.

Klok hund• NOAH og De Grønne var i dialog med tilsynet utover februar, og 12. mars sendte Mattilsynet ut melding om at henvendelse var sendt til departementet.

• NOAH og omplasseringsforeningene jobber videre for å få påtrykk fra Stortingspartiene i saken, slik at ny praksis kan vedtas så fort som mulig – og dyrs liv kan reddes.