Earthlings: Sterk dokumentar om artssjåvinisme


Earthlings PosterEarthlings – Nature, Animals, Humankind: Make the connection
Skrevet, produsert og redigert av Shaun Monson (2005)
Fortellerstemme av Joaquin Phoenix
95 min

av Arild Tornes

Earthlings er en vakker og grusom film. Begynnelsen gir et panoramisk perspektiv på jordkloden, dens beboere, og deres evolusjonære og psykologiske slektskap. Fra det planetariske perspektivet er vi alle jordboere med de samme grunnleggende livsbehovene. Jordboer er et begrep fritt for artssjåvinisme og inkluderer alle dyr.

Tidlig identifiseres de menneskeskapte fordommene som gjør vold på den naturlige likheten mellom livsformer og livssubjekter, og legger grunn for maktovergrep og slaveri. Artssjåvisme eller speciesisme gis en presis definisjon og dens strukturelle likhet med rasisme og sexisme forklares. Den introduksjonen varer 10 minutter, og har med fantastiske scener av natur- og dyreliv. Hele filmen har en reflektert og faktaorientert tekststemme.

Så går filmen over til det mer ubehagelig med dokumentasjonen av hvordan dyr behandles innen samfunnets dyreutnyttende institusjoner; bruk av dyr til kjæledyr, mat, klær, underholdning og forskning. Scenene dokumenterer de etablerte standarene for å behandle dyr innen industriene, og ikke groteske avvik fra dem, selv om mange sikkert vil tro det. Det er ekstremt og kvalmt, men som fortellerstemmen sier er det ingen grunn til at mennesker som betaler for dyreproduktene skal skjermes for det de gir økonomisk støtte til. Hvis de hadde fått disse virkelige bildene i hodet sitt fremfor reklamen fra dyreindustriene, når de blir konfrontert med valget mellom å kjøpe deres varer eller ikke, da hadde mange sluttet å gjøre det.

De fleste forholdene som dokumenteres er amerikanske, så ikke alle detaljer kan overføres til hjemlig forhold. Men de mest grunnleggende forutsetningene er de samme, det stimulifattige miljøet, den juridiske definisjonen av dyr som eiendom og ressurser og deres rettsløshet overfor økonomisk utnytting. De artssjåvinistiske overgrepene er globale.

Med på DVD’ en er ekstra filmklipp, ca 25 minutter, som ikke ble med i den endelige filmversjonen. Her finnes blant annet produsentens fortelling om hvordan filmen ble laget og mottatt, og en liste over løsninger som oppfordrer til boikott av animalske produkter, dyreforsøk og kjæledyrproduksjon.

___

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #3/2007.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.