Dyrevelferdshensyn kan ikke tilsidesettes i tiden vi står i møte

Mattilsynet har besluttet at dyrevernsnemndene ikke selv skal utføre inspeksjoner eller fatte vedtak. Dette vil føre til at Mattilsynet i enda mindre grad kan følge opp bekymringsmeldinger med fysiske tilsyn. NOAH mener det er viktig å opprettholde tilsyn med dyrevelferd i koronavirus-situasjonen, og ber om at dyrevernnemndene får tilbake myndighet - i alle fall inntil videre.

NOAH er svært bekymret over Mattilsynets endring av praksisen med tilsyn og dyrevernnemndene, da dette innebærer at flere av dyreholdene ikke blir sjekket og at det er færre til å utføre viktige oppgaver. Eventuelle brudd på dyrevelferdsloven vil da forbli uoppdaget, og dette er et stort tilbakesteg i arbeidet med å bekjempe dårlig dyrevelferd og kriminalitet mot dyr. Nå har vi i tillegg en virus-situasjon som gjør at bemanning kan bli enda dårligere. Dette er ikke tiden for å avskilte dyrevernnemndene.

Før helgen besluttet Mattilsynet at regler for slaktebilsjåfører endres, og flere uten godkjenning kan kjøre. Dette fordi koronaviruset kan føre til stort sykefravær, og det kan «bli problemer med å skaffe til veie sjåfører som tilfredsstiller kravet om kompetansebevis.»[1] Samtidig varsler Fiskeridirektoratet at de grunnet koronavirus, ikke vil utføre tilsyn med fiskeoppdrett.[2]

Foto: Eirik Anzjøn / NOAH

Til tross for at vi befinner oss i en svært spesiell situasjon, opprettholder NOAH arbeidet for dyrene. Bli fast månedsgiver og gi dyrene en stemme:

Når flere instanser og Mattilsynet selv lemper på krav i andre sektorer for å holde kapasiteten oppe, mener NOAH det er helt essensielt at Mattilsynet også opprettholder dyrevernnemndenes rett til å inspisere for å sikre at dyremishandling og vanskjøtsel ikke går under radaren. Dette blir spesielt viktig i tiden vi har i møte, hvor mange vil befinne seg i en situasjon hvor man vil måtte oppholde seg i karantene. Da gjelder det å bruke alle tilgjengelige ressurser.

NOAH understreker at kontroll med dyrehold – særlig produksjonsdyrehold, fiskeoppdrett o.l. –  fint kan gjennomføres smittemessig forsvarlig uten at det er fysisk kontakt mellom eier og inspektør. Det er svært viktig at ikke dyrevelferden settes til side innenfor industrier som allerede har enorme problemer med både sykdom og dyrevelferd. NOAH håper Mattilsynet nå vil forsikre om at tilsyn skal opprettholdes i tiden fremover.

Dyrene trenger NOAH, og NOAH trenger deg!

Støtt vårt arbeid, bli medlem i dag: