Bokanmeldelse: Dyrerettighetsbevegelsens tilstand, erfaringer og utfordringer


In Defense of Animals – The Second Wave
Peter Singer (red)
Blackwell Publishing 2006
248 sider

anmeldt av Arild Tornes

In Defense of Animals – The Second Wave (2006), redigert av Peter Singer, er en oppdatert innføring om hvordan det står til med dagens dyrerettighetsbevegelse.

Det er en tekstsamling med bidrag fra både filosofer og aktivister. Peter Singer skriver innledning og etterord. Boken er inndelt i tre, og tar for seg henholdsvis ideéne, som ligger bak forsvaret for dyrs interesser; problemene, som er samfunnets praksiser og institusjoner som utnytter dyr; og aktivistene og deres strategier, som viser forskjellige måter dyrerettighetsaktivister har engasjert seg på for å tale dyrenes sak.

Ett av dem er den svenske aktivisten Pelle Strindlund sitt spennende bidrag om ”den vennlige rebell”.

In Defense of Animals er en sterkt revidert utgave av tekstsamlingen med samme navn som kom ut i 1985. Førsteutgaven inneholdt flere teoretiske tilnærminger til dyrerettigheter, som bidrag fra filosofene Tom Regan, Stephen Clark og Mary Midgley. Denne utgaven har et begrenset fokus på den utilitaristiske forståelsen av dyrerettigheter, som er forsvart av Singer. Han har selv gått mer bort å fra å skille mellom dyrevern og dyrerettigheter. In Defense of Animals har ikke med noe om den interne debatten som har gått på om det kan være en konflikt eller motsetning mellom det å jobbe for dyrerettighetsbevegelsens mål – avskaffing av all utnytting av dyr – og den mer reformorienterte måten å arbeide for dyrevern på. Sånn sett er den litt snever, men likevel er det mangfoldige stemmer som kommer til utrykk i bokens 18 tekster.

I bokens teoretiske del blir betydningen og fordelene med den utilitaristiske moralfilosofien gjennomgått og de vitenskaplige argumentene vi har for å anta at dyr føler smerte. Filosofen David DeGrazia ser på spørsmålet om hvorvidt ikkemenneskelige dyr kan sies å være personer, og hvorvidt det er etisk relevant. Den italienske filosofen Paola Cavalieri gir et idéhistorisk overblikk over debatten om dyrs rettigheter, som inkluderer antikk gresk filosofi, Descartes’ filosofi og moderne utilitarisme. Religionsforsker og filosof Paul Waldau skriver om ikkemenneskelige dyrs status innen verdensreligionene, og om hvorfor det er viktig å gjøre dem mer dyrevennlige.

___

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/2007.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.