Dyrepolitiet fungerer!


Som forventet har etableringen av dyrepolitienheter i flere av landets distrikter ført til at færre saker henlegges, flere alvorlige saker etterforskes, og flere dyrekrimsaker ender opp i retten.

NOAH har kjempet for et landsdekkende dyrepoliti i årevis, og er glade for at dyrepoliti nå skal etableres i alle landets distrikter i løpet av 2021. Dette er helt avgjørende for å bekjempe kriminalitet mot dyr!

NOAH har anmeldt i snitt 100 saker i året

Trøndelag er et av distriktene med eget dyrepoliti, og de kan nå melde om at antall henleggelser i dyrevelferdssaker er kraftig redusert! I 2018 ble 42,3 prosent av anmeldelsene til politiet i Trøndelag politidistrikt ikke oppklart. Tallet for uoppklarte saker i 2020 ligger an til å bli 27,7 prosent. I tillegg er antall saker som blir henlagt på grunn av bevisets stilling halvert! Det er gledelig å se at regjeringen nå melder at antallet saker som henlegges er kraftig redusert. Men, det er fortsatt lang vei å gå. NOAH har de seneste årene anmeldt i snitt 100 saker i året, og ser at en rekke alvorlige saker fortsatt henlegges, og at saker som havner i rettssystemet straffes for lavt. Et naturlig neste steg så fort dyrepoliti er på plass i hele landet, er å starte arbeidet med å øke straffene for kriminalitet mot dyr.

Mattilsynet må politianmelde alvorlige saker

NOAH mener det er positivt at flere saker oppklares og ender i dom, men mener at Mattilsynet bør politianmelde langt flere saker enn hva de gjør per dags dato:

NOAH kjenner til en rekke alvorlige saker der Mattilsynet ikke har politianmeldt, og ikke har brukt muligheten for aktivitetsnekt. Dyr risikerer å lide over mange år når Mattilsynet ikke tar grep tidlig i prosessene, og NOAH har anmeldt en rekke saker hvor vi mener Mattilsynet burde tatt grep langt tidligere. Dyrene i landbruket er spesielt sårbare, og det er viktig at Mattilsynet tar lovbrudd i landbruket på alvor.

Vil du støtte NOAHs arbeid for dyrs rettsvern?
Bli medlem!