3 millioner kroner til dyrepoliti i Øst politidistrikt!


Ny seier for dyrene – justisministeren bevilger 3 millioner til å utvide prøveprosjektet med dyrepoliti!

NOAH har arbeidet for et landsdekkende dyrepoliti i flere år og har bidratt til at det nå finnes enheter for dyrepoliti i både Trøndelag og i Rogaland. Denne uken ble det kjent at justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) setter av 3 millioner kroner til å opprette en ny enhet med dyrepoliti i Øst politidistrikt.

En egen dyrepolitienhet innenfor politiet som kan etterforske dyremishandling og forberede saker overfor domstolene er et viktig tiltak for at dyremishandlingssaker skal bli prioritert. Vi ser at dyrepolitienhetene i Sør-Trøndelag og Rogaland er av stor betydning allerede, og en ny enhet i Øst politidistrikt, som består av de tidligere politidistriktene Østfold, Follo og Romerike, vil ytterligere bidra til å sikre dyrs rettsvern i Norge!

NOAH har arbeidet for å styrke dyrs rettsvern i nesten 30 år. De siste årene har vi oppnådd mye – som prøveprosjekter med dyrepoliti i flere politidistrikter. Foto: Ann-Kristin Hanssen – Fremover

NOAH anmelder flest saker av alle organisasjoner og institusjoner ifølge regjeringens rapport om dyrepolitiprosjekt. Via de siste års arbeid med anmeldelser av omkring 100 saker per år ser vi tydelig at kriminalitet mot dyr skjer i alle landets fylker, og at det derfor er viktig å fortsette arbeidet for at dyrepoliti blir en permanent, landsdekkende ordning.

Fremskrittspartiet har allerede programfestet at partiet ønsker et eget dyrepoliti for å sikre at kriminalitet mot dyr i større grad avdekkes, anmeldes og etterforskes. Under landsmøtet i helga vedtok de at ordningen med dyrepoliti bør utvides til hele landet, og at partiet skal gå inn for å skjerpe straffene for vold mot og vanskjøtsel av dyr.

– Vi har startet gradvis med forsøksordningen og trekker de gode erfaringene fra det, så er håpet at vi etter valget har så stor kapital at vi får rullet det ut over hele landet. Det er det som er målet, sier Amundsen til Dagbladet.

NOAH har jobbet for å styrke dyrs rettsvern siden organisasjonens oppstart for 28 år siden. Et eget dyrepoliti har vært en helt sentral del av dette arbeidet de siste årene. Vi har bl.a. hatt kontakt med og gitt informasjon til politiet, Mattilsynet, politikere, forskere og opinionen, samlet inn over 40.000 underskrifter, anmeldt og fulgt opp en rekke dyremishandlingssaker, forsvart kravet om dyrepoliti i mediene, og i oktober 2014 møtte rundt 5500 mennesker opp på NOAHs markering for dyrepoliti.

Er du interessert i å følge NOAHs arbeid for å styrke dyrs rettsvern? Følg vår side for dyrepoliti på facebook!

Vil du være med å bidra i arbeidet for å få på plass et landsdekkende dyrepoliti? Som medlem i NOAH donerer du et valgfritt, månedlig beløp, og mottar også vårt medlemsblad NOAHs Ark. Hvert medlem teller, og er med på å styrke NOAHs arbeid for dyrs rettsvern. Meld deg inn her: www.dyrsrettigheter.no/medlem