Dødstraff for uhell?

NOAH påpekte allerede da Hundeloven og raseforskriften kom, at rettsvernet til hund og eier var for svakt, og at loven inneholdt formuleringer som ville kunne få helt urimelige konsekvenser.

Erfaringene gjennom 14 år bekreftet NOAHs frykt – loven er i en rekke tilfeller blitt anvendt urimelig, og lovens bokstav tillater dette. NOAH har arbeidet med mange saker hvor fortvilte hundeeiere plutselig befinner seg i en situasjon hvor familiehunden er tatt i forvaring og trues med avliving for grunner som er svært vanskelige å forstå. 

De siste månedene har vi blitt kontaktet av to separate hundeeiere, begge bostatt i samme kommune, som begge har fått hva NOAH anser som urimelige avlivingsvedtak i etterkant av uhell der sau var involvert.

Den nyeste saken angår hunden Nala. Nala er en 3 år gammel blanding av Labrador og Alaska Malamute som ifølge eiere og naboer aldri tidligere har vært involvert i noen negative episoder, hverken ifbm. beitedyr, katter, andre hunder eller mennesker. Tvert imot beskrives Nala som en folkekjær, og trygg hund, og er bla svært populær blant barn i området hvor hun bor.

Uheldig hendelse med sau under en tur i fjellet

Hendelsen oppsto ifølge et vitne og eiers samboer, som under turen førte hunden,  da de var på tur ned fra fjellet og de møtte på en søye med tre lam, som de også hadde møtt på tur opp. På oppturen flyttet sauene seg da turfølget kom gående, og ingen av hundene viste noen større interesse, men gikk rolige forbi dem. Men på nedturen sto sauene stille like ved stien, og eiers samboer som fikk øye på dem først, stoppet opp, hvorpå hun og venninnen organiserte det slik at de alle gikk på rekke – med hundene bak seg. Nala gikk bak eiers samboer, og den andre hunden bak venninnen, og passerte sauene uten problemer. Da de var kommet et par meter forbi dem, stoppet hundefører opp litt, og beskriver i sin forklaring at sauen kom settende mot Nala og stanget henne bakfra. Nala hoppet unna, men sauen fortsatte å stange, gikk opp på 2 bein og hoppet på henne slik at frambeina var over ryggen på hunden.

Fra hundeførers beskrivelse skjedde alt veldig fort, og i kaoset som oppsto, viklet båndet seg rund beina til søya, og det ble så røsket ut av hendene til hundeføreren -av sauens tyngdekraft, da denne snudde og satte av gårde, med Nala hengende etter seg. Søyen raste i full fart bort og satte ned en meget bratt skråning med hunden hengende etter i båndet.
Hundeføreren og venninnen beskriver at de begynte å lete etter sau og hund og etter noen minutter hørte klynking fra Nala hvorpå de fant henne og sauen fortsatt viklet sammen i båndet. De observerte da at sauen dessverre var død, bitt i halsen. Nalas eiere varslet bondet og utrykte beklagelse, samt et tilbud om erstatning.

Hundeloven paragraf 18 sier følgende:

En hund som har angrepet eller skadet et menneske, kan politiet i ettertid vedta å avlive dersom ikke dette fremstår som et uforholdsmessig tiltak. Det samme gjelder hvis hunden har jaget eller skadet tamrein, husdyr eller hjortevilt, eller hvis den har skadet en annen hund eller kjæledyr. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på hvilken fare som har vært tilstede, påført skade, den risiko og utrygghetsfølelse hunden og hundeholdet kan antas å medføre i fremtiden og hundens nytteverdi.

Og bokstav C under §18 sier:

En hund som ved ensidig angrep har vesentlig skadet andre husdyr, medregnet andre hunder, bør normalt avlives hvis dyrets eier ber om det, unntatt der hunden ikke antas å utgjøre større risiko i fremtiden enn hunder vanligvis gjør, og heller ikke kan fryktes å angripe og skade samme eiers dyr på nytt.

Fra hundefører og vitnets uttalelser om hendelsen mener NOAH det framstår som et uforholdsmessig tiltak å avlive Nala på bakgrunn av denne hendelsen. En hund som aldri tidligere har vist aggresjon mot tamdyr, andre kjæledyr eller mot mennesker, og som heller ikke kan sies å ha «ensidig angrepet» et husdyr utgjør ikke en større risiko i framtiden enn hva hunder vanligvis gjør.

Det haster å endre hundeloven

Nalas eiere er blant mange hundeiere som loven har rammet med urimelige konsekvenser. Det haster med å endre loven slik at ikke enda flere hunder står i fare for å avlives på tynt grunnlag. NOAH arbeider hardt for å få på plass endring av hundeloven, og har nylig deltatt på høring i Justiskomiteen og oppfordret komiteen til å påskynde arbeidet med ny hundelov som bygger på kunnskap om hund!

Signér NOAHs underskrifts­kampanje for en ny hundelov: http://www.dyrsrettigheter.no/bob/