Bokanmeldelse: Introduksjonsbok til dyrerettighetsbevegelsen


Empty cages: Facing the challenge about animal rights
av Tom Regan
Rowman & Littlefield Publishers 2004
229 sider

anmeldt av Arild Tornes

Jeffrey Moussaieff Masson skriver i forordet at dette er den beste introduksjonen til dyrerettigheter som noensinne er skrevet. Jeg vet ikke om jeg er enig i det, men det er absolutt en bra introduksjon.

Animal Liberation av Peter Singer er bedre på enkelte måter, da den gir en ordentlig filosofisk analyse og kritikk av måten vi behandler dyr på. Fordelene ved Empty cages er at den er oppdatert og svarer på aktuelle utfordringer som dyrerettighetsbevegelsen idag står overfor, og forfatteren forsvarer moralske rettigheter for dyr, ikke bare hensynstagen, slik Singer gjør.

Filosofen Tom Regan er ofte omtalt som dyrerettighetsbevegelsens grunnlegger. Det er å overdrive, men han er den mest kjente og betydningsfulle filosofen som idag forsvarer at ikke bare mennesker, men også andre dyr har ukrenkelige moralske rettigheter. Sitt filosofiske forsvar for dyrs rettigheter går han inn på i kapittel 3 og 4 av Empty cages. Det er mer utførlig behandlet i hans hovedverk The Case for Animal Rights (1985).

Tittelen Empty cages sier alt om hva det vil si å ta de moralske konsekvensene av dyrs rettigheter. “Dyrs rettigheter er en enkel ide, fordi det på det mest grunnleggende plan, kun betyr at dyr har rett til å bli behandlet med respekt. Det er også en dyp ide fordi dens implikasjoner er omfattende. Hvor omfattende?” Regan skriver at det blant annet vil si at vi må slutte å avle opp dyr for å lage kjøttmat og for skinn-, pels-, og ullklær, slutte å trene dem opp til å underholde oss, og stoppe å bruke dem til vitenskaplig forskning. Å respektere dyrs rettigheter vil si at vår nåværende utnytting av dem må avskaffes, ikke reformers. Å respektere dyrs rettigheter krever tomme bur, ikke større bur. Å respektere dyrs rettigheter vil si å ta avstand fra enhver voldsbruk mot alle dyr.

Empty cages er lettleset, pedagogisk, kort, og oversiktlig, gjør rede for forfatterens filosofiske forsvar for menneskerettigheter og dyrerettigheter, oppklarer endel myter og innvendinger mot dyrerettighetsbevegelsen, og beskriver de forskjellige formene for utnytting av dyr. Empty cages går ikke i dybden, men for dem som vil sette seg dypere inn i temaet, er det en nettside, www.tomregan-animalrights.com/, som er viet bokens innhold og ytterligere ressurser om temaene som korresponderer med kapitlene i boken.

Bokens første del tar for seg hvem dyrerettighetsaktivistene er og stikker hull på vanlige myter om dem. Disse mytene blir skapt av media, som hovedsaklig fokuserer på sjokkartede sensasjoner og skandaler, godt hjulpet av de mektige industriene som står for utnyttingen av dyrene, som gjør hva som helst for å legitimere sin egen drift og for å svartmale alle som kritiserer dem for overgrep mot dyr. De fremstiller dyrerettighetesforsvarere som fanatikere og voldelige terrorister, og dem selv som de som står for “seriøst dyrevern”. Regan tar tak i den vanlige selvrettferdiggjørende retorikken til de dyreutnyttende industriene, og viser den uovervinnelige kløften mellom hva de sier de gjør, og hva de faktisk gjør. Det er absurd å høre dem komme med uttalelser om at de behandler dyr humant og prioriterer dyrevelferd, samtiding som en leser om grusomhetene dyrene blir utsatt for som dokumenteres i bokens fjerde del. Det er forholdene i USA Regan stort sett begrenser seg til, men på den nevnte nettsiden, er det mer internasjonal dokumentasjon.

Regan går også i bokens første del inn på hva som får mennesker til å bli dyrerettighetsaktivister. Han skiller blant annet mellom dem som synes naturlig empatisk i forhold til dyr fra barndommen av, og dem som har et mer usikkert og grublende forhold til dyreetikk. Selv tilhører han den siste kategorien. Hans personlige historie om veien til dyrerettigheter var ikke lett, ifølge ham selv. Tidligere hadde han jobbet som slakter, fisket, gått på sirkus, forsvart dyreforsøk, og kjøpt minkhatt til sin kone. Det var under deres engasjement mot vietnamkrigen og Regans interesse for ikkevoldsfilosofi, og spesielt lesingen av Gandhis selvbiografi, at Regan fikk problemer med å forsvare menneskerettigheter uten å samtidig forsvare dyrerettigheter. Det gir virkelig håp å se et menneske snu så fullstendig, til å bli den mest sentrale filosofiske forsvarer av dyrerettighetsbevegelsen.

___

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/2006.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.