Bokanmeldelse: Portrett av dyrerettighetsaktivister


På djurens sida
av Daniel Rolke
Daniel Rolke 2005
192 sider

anmeldt av Arild Tornes

15 svenske aktivister som kjemper for dyrs rettigheter, presenters i denne boken. Vi får innblikk i et spennende mangfold av måter å engasjere seg på for å skape en bedre verden for alle dyr.

Det er høyst forskjellige personer vi blir kjent med, fra 18 til over 70 år, noen med et langt liv med erfaringer fra dyrerettighetsaktivisme bak seg, andre er ferske aktivistspirer. Mange har eller har hatt tilknyttning til Sveriges største dyrerettighetsorganisasjon, Förbundet djurens rätt. Alle er vegetarianere eller veganere. Noen jobber med å ta seg av hjemløse og skadede dyr, noen prøver å opplyse og påvirke opinionen ved å arrangere demonstrasjoner og kampanjer, andre skriver brev og artikler til aviser og politikere, andre utfører sivilulydighet og sabotasjeaksjoner, og er villig til å sone fengselsstraff for sine overbevisninger. Vi får innblikk i deres personlige historie, hvordan de begynte å stille spørsmålstegn bak måten samfunnet behandler ikke-menneskelige dyr på, hvordan de ble engasjert for dyrs rettigheter, hvilken aksjonsformer de foretrekker, og hvordan deres daglige aktivisme arter seg. Her er noen av dem:

Birgitta er en kjent aktivist, i 1977 ble hun ordfører for Nordiska samfundet mot plågsamma djurforsök, som idag er Förbundet djurens rätt; hun var også med å starte tidsskriftet Djurfront. På 60-tallet ble hun engasjert kommunist, og hennes engasjement utviklet seg etter hvert til å innbefatte andre dyr. En forutsetning for at dyrs rettigheter skal få gjennomslag mener hun er avskaffing av fattigdom og utvikling av bedre demokratier, og at dyrerettighetsbevegelsen får oppslutning i den tredje verden. Selv har hun de siste årene engasjert seg mer på grassrotplanet med å redde livene til hjemløse katter i sitt nærmiljø.

Chatarina jobber også med direkte hjelp for trengende dyr, hun driver et rehabiliteringssenter for skadede ville dyr i Sörmland. Det står i sterk kontrast til enkelte av hennes naboer som jakter. Hun har vært med på å hjelpe oljeskadede fugler rundt i Europa, og drømmer om å starte et pleiehjem for både eldre mennesker og dyr.

Åke var en hengiven dyrerettsaktivist de siste 30- årene av sitt liv, han ble 77 år. Alt på 1940- tallet tok han stilling til dyremishandling, og sluttet å spise kjøtt. På sine yngre dager var han med på ulovlige frigjøringsaksjoner av forsøksdyr, og har siden da av alltid støttet lovbrudd for å redde dyrs liv. Til det siste var han aktiv i å støtte opp om demonstrasjoner, spre informasjon med løpeseddler, og å skrive avisartikler for dyrs rettigheter.

Hanna soner en 10 måneders fengselsstraff for en sabotasjeaksjon hun utførte mot Skadinavias største eggklekkeri, Gimranäs. Hvert år avler det opp ca 7 millioner kyllinger til å bli industrihøner; han-kyllinger blir likvidert i roterende kverner. Derfor ødela hun og to venner maskiner til 1,5 millioner kroner. Det førte til at 50 000 egg ble ødelagt, og 50 000 liv slapp å bli avlet opp til lidelsesfulle forhold. Hanna har utført flere liv-reddende sivil ulydighets aksjoner med gruppen Räddningstjänesten, og vil fortsette med sitt dyrerettighetsengasjement når hun slipper ut av fengsel.

Adrian jobber merkelig nok med dyreforsøk, men egentlig er han en hemmelig spion som infiltreret dyreforsøksmiljøer for å dokumetere dyremishandlig han senere offentliggjør. Denne formen for aktivisme, synes han er veldig vanskelig, og mentalt belastende, men likvel uhyre viktig. Avsløringer av dette slaget skaper ofte sterke reaksjoner fra offentligheten og blir grunnlaget for forskjellige dyrerettighetskampanjer.

Alex og Miriam er aktive i Djurens Befrielsesfront (DBF). De utfører ulovlige aksjoner for å redde dyr og for å skade industriene som utnytter dem, men i motsetning til Hanna, er de anonyme og utfører aksjoner i det skjulte. De har brutt seg inn i laboratorier og dyrefabrikker, og reddet dyr direkte, som de har gitt nye hjem. Eiendomsødeleggelse har de også utført. Selv om media gir en negativ fremstilling av DFF-aksjoner mener de det er effektivt og nødvendig.

På djurens sida er en lettlest og oppmuntrende bok om mennesker som engasjerer seg, og gir oss håp om at det er mulig å skape en bedre verden for alle skapninger. Forhåpentligvis overføres litt av aktivistenes glød over til alle leserne.

___

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/2006.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.