Barneombudet anerkjenner arbeidet for dyrs rettssikkerhet


Aftenpostens forside 23. mars 2015
Aftenpostens forside 23. mars 2015

Før påske uttalte Barneombudet seg i en sak slått opp av Aftenposten hvor vold mot dyr og barn ble satt opp mot hverandre. Oppslaget skapte et inntrykk av at disse svake gruppenes rettssikkerhet er en kontrast til hverandre. I et brev til NOAH, retter Barneombudet nå opp dette inntrykket.

To tragiske saker som begge går ut over sårbare individer ble satt opp mot hverandre i Aftenposten 22.03.15, med fremstillingen: «Hardere straff for å drukne en hund enn for misbruk av barn» (les saken her). Både presse-etisk og juridisk er denne sammenligningen høyst kritikkverdig.

NOAH reagerte også på at Barneombudet ble tatt til inntekt for denne tabloide fremstillingen og lot seg intervjue på Aftenpostens premisser. Avisen lot i tillegg den domfelte i en alvorlig hundedrukningssak bruke anledningen til å bagatellisere sin egen mishandling av dyr. NOAH sendte derfor et brev til Barneombudet, hvor de ble orientert om fakta rundt dyrs svake rettssikkerhet, og viktigheten av å ta dyremishandling på alvor. Barneombudet har nå svart, og NOAH håper pressen tar dette til etteretning og setter seg inn i de uheldige konsekvenser det kan få for sårbare grupper å sette dem opp mot hverandre slik Aftenposten gjorde.

31. mars svarer Barneombudet dette i et offisielt brev til NOAH: «Vi synes det er positivt at det nå er et økt fokus på dyrs rettsikkerhet, og er helt enige at her burde Barneombudet og dyrevernere jobbe på lag da det kan være de samme personene som utsetter dyr for vold, som utsetter barn for det samme. Så neste gang spørsmål om straffenivå reises kommer Barneombudet definitivt til å etterspørre et mer passende eksempel som sammenligningsgrunnlag!»

Det er viktig at Barneombudet på denne måten offisielt tar avstand fra fremstillinger som kan sette svake grupper opp mot hverandre. Barns rettssikkerhet i Norge skal og må styrkes, men ikke ved å snakke ned arbeid mot dyremishandling. Når saker presenteres på denne måten kan det få ringvirkninger der det etiske kompasset kommer ut av kurs på bekostning av svake grupper som ikke selv kan tale sin sak – slik som dyrene. NOAH vil fortsette å forsvare viktigheten av å jobbe for økt rettssikkerhet for dyr, og å svare på eventuelle liknende utspill.

Her er en oversikt over debatten som har pågått:

1. NOAH leder Siri Martinsens kritiske svar til Aftenpostens oppslag:  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/NOAH-leder-Siri-Martinsen-kritiserer-Aftenposten-Spekulativt-om-vold-mot-barn-og-dyr-7956137.html

2. Bergens Tidendes kommentator Gudmund Skjeldal, som bagatelliserte vold mot dyr, fikk også et svar fra NOAHs leder Siri Martinsen: http://www.bt.no/…/debatt/Skjeldal-er-pa-avveie-3329816.html

3. NOAH og advokat Elden kritiserer sammenligningen i Nettavisen: http://www.nettavisen.no/…/–spekulativt-a-set…/8558040.html

4. Kriminologiprofessor Ragnhild Sollund og professor i offentlig rett, Ragnhild Helene Hennum, kritiserer sammenligningen i NRK: http://www.nrk.no/…/_-spekulativt-a-sammenligne-drukning-av…

Les mer om NOAHs arbeid for å øke dyrs rettssikkerhet på www.dyrepoliti.no