Arne Næss og Dypøkologi


Zebra

(kilde: David Rothenberg; ”Arne Næss – gjør det vondt å tenke?”)

”Deep ecology” (dypøkologi) – en miljøvernfilosofi som oppmuntrer oss til å stille fundamentale spørsmål om vår arts plass i naturen i håp om at en grundigere spørsmålsstilling vil føre til mer dyptgripende løsninger på den voksende miljøkrisen vi står overfor i dag.

I motsetning til ”grunn økologi” som kun kjemper mot forurensning i de rike land, leter ”dypøkologi” etter de fundamentale årsakene til økologiproblemene i samfunnsstrukturene og i kulturene over hele verden.

Næss utarbeider sammen med George Sessions den dype økologiens åtte punkter i Death Valley i 1984.

1) Trivsel for menneskelige og ikke-menneskelige levende vesener har en iboende verdi. Ikke-menneskelige veseners verdi er uavhengig av deres nytteverdi for menneskelige formål.

2) Rikdom og mangfold i Jordens livsformer, inkludert former for menneskelige kulturer, har iboende verdi.

3) Menneskene har ingen rett til å redusere denne rikdommen og dette mangfoldet, bortsett fra å dekke vitale behov.

4) Menneskelivets og menneskekulturenes trivsel er forenelig med en vesentlig mindre befolkning. Rikdommen og mangfoldet av andre levende vesener er avhengig av det.

5) Menneskers nåværende innblanding i den ikke-menneskelige verden er for vidtgående, og situasjonen forverres.

6) De foregående punktene indikerer at det er nødvendig med forandringer i den dominerende måten menneskene til nå har opptrådt på i forhold til Jorden som helhet. Forandringene vil på en fundamental måte virke inn på politiske, sosiale, teknologiske, økonomiske og ideologiske strukturer.

7) Den ideologiske forandringen i de rike landene vil hovedsaklig bestå av økt verdsettelse av livskvalitet i forhold til høy materiell levestandard, og på denne måten legge grunnen til en varig økologisk utvikling over hele kloden.

8) De som sier seg enig i de foregående punktene, har en forpliktelse, direkte eller indirekte, til å gjennomføre de nødvendige forandringene med ikke-voldelige midler.

___

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #2/1994.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.