Arne Næss og Dypøkologi

Deep ecology” (dypøkologi) – en miljøvernfilosofi som oppmuntrer oss til å stille fundamentale spørsmål om vår arts plass i naturen i håp om at en grundigere spørsmålsstilling vil føre til mer dyptgripende løsninger på den voksende miljøkrisen vi står overfor i dag.

I motsetning til ”grunn økologi” som kun kjemper mot forurensning i de rike land, leter ”dypøkologi” etter de fundamentale årsakene til økologiproblemene i samfunnsstrukturene og i kulturene over hele verden.

Næss utarbeider sammen med George Sessions den dype økologiens åtte punkter i Death Valley i 1984.

  1. Trivsel for menneskelige og ikke-menneskelige levende vesener har en iboende verdi. Ikke-menneskelige veseners verdi er uavhengig av deres nytteverdi for menneskelige formål.
  2. Rikdom og mangfold i Jordens livsformer, inkludert former for menneskelige kulturer, har iboende verdi.
  3. Menneskene har ingen rett til å redusere denne rikdommen og dette mangfoldet, bortsett fra å dekke vitale behov.
  4. Menneskelivets og menneskekulturenes trivsel er forenelig med en vesentlig mindre befolkning. Rikdommen og mangfoldet av andre levende vesener er avhengig av det.
  5. Menneskers nåværende innblanding i den ikke-menneskelige verden er for vidtgående, og situasjonen forverres.
  6. De foregående punktene indikerer at det er nødvendig med forandringer i den dominerende måten menneskene til nå har opptrådt på i forhold til Jorden som helhet. Forandringene vil på en fundamental måte virke inn på politiske, sosiale, teknologiske, økonomiske og ideologiske strukturer.
  7. Den ideologiske forandringen i de rike landene vil hovedsaklig bestå av økt verdsettelse av livskvalitet i forhold til høy materiell levestandard, og på denne måten legge grunnen til en varig økologisk utvikling over hele kloden.
  8. De som sier seg enig i de foregående punktene, har en forpliktelse, direkte eller indirekte, til å gjennomføre de nødvendige forandringene med ikke-voldelige midler.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #2/1994.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.

Kilde

  • David Rothenberg, ”Arne Næss – gjør det vondt å tenke?” (hentet 1994)