Foto: Eirik Anzjøn

Alvorlig dyremishandling av griser henlagt

Dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» avdekket omfattende mishandling av griser. NOAH valgte å anmelde bøndene i dokumentaren, basert på videobevis av at de aktivt mishandlet dyrene. Nå har ØKOKRIM henlagt tre av sakene, og kun én av de har blitt sendt videre til tingretten for pådømmelse. Saken som skal opp i retten gjelder kastrering uten bedøvelse, og vold.

Én av sakene ble henlagt på grunn av foreldelse. Denne gjaldt blant annet vold i form av slag, spark og bruk av elektrisitet mot en alvorlig syk hunn-gris, samt for å ikke ha tatt hånd om syke og skadde griser. De to andre henleggelsene ble delvis begrunnet med «bevisets stilling» og «intet straffbart forhold». Disse gjaldt blant annet avliving uten avblødning. NOAHs jurister ser nå på om det er mulig å klage på henleggelsene.

Disse sakene omhandlet grov vold mot dyr, vist til hele samfunnet med filmbevis. Likevel ser vi henleggelser. Dette viser hvor vanskelig det er å både oppdage, og straffe vold og mishandling av dyr i landbruket. Allmennpreventive hensyn tilsier at det derfor er viktig at det reageres med straff når det helt klart foreligger brudd på regelverket. Systemene innenfor kjøttindustrien tilrettelegger for systematiske lovbrudd som ikke oppdages. Det er skremmende at selv filmbevis ikke er nok for å få en dom. NOAH krever et fungerende dyrepoliti i hele landet, og et rettssystem som tar vold mot dyr på alvor! Les mer om NOAHs arbeid for dyrepoliti her.

NOAH mener det er et stort problem at industrien fortsetter som før – med en klar risiko for alvorlig vold mot dyr. Vi må slutte å late som det går an å opprettholde dagens kjøttforbruk og en industriell produksjon, og samtidig ta hensyn til dyrene som individer. Den beste måten å sørge for at dyr i kjøttindustrien slipper lidelse, er ikke å spise dem. Kjøttindustrien står for så mange ulike alvorlige problemer, og det er på tide å si at nok er nok.

Foto: Erik Lindegren

Vil du støtte NOAHs arbeid for dyrene i kjøttindustrien? Bli medlem i NOAH!

#FaktiskLovlig

Mange er ikke klar over at det helt lovlige griseholdet forårsaker lidelse. Visste du for eksempel at:

  • Grisungene blir tatt fra moren bare 4 uker gamle, selv om de egentlig skulle ha diet moren frem til de er 3-4 måneder, og ikke er selvstendige før ved 7 måneders alder.
  • Det er lovlig å slå i hjel svake grisunger. Det betegnes som «bedøvelse» å slå dem med harde gjenstander, eller holde dem etter bakbeina og slå dem i gulv eller vegg.
  • 92 % av griser bedøves med CO2-gass noe som gir en sterk panikkreaksjon
  • Griser kan stå i timesvis på slakteriet før de drepes. Forskriften sier at dyr som står på slakteriet i mer enn 12 timer skal få litt fôr. Men forskriften gir ingen begrensinger for hvor lenge dyrene kan stå og vente på slakteriet.
  • Over 99% av griser i kjøttindustri lever innendørs hele livet. «Slaktegriser» har kun krav på 0,8 kvm hver.

Les mer om grisene i kjøttindustrien her.

Se dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» her.

Foto: Mattilsynet

Støtt NOAHs arbeid for dyrenes rettsvern! Bli medlem i NOAH!