Å være eller ikke være - aktiv!

av Siri Martinsen

Du er høyst sannsynlig allerede en aktivist. Hver gang du taler i forsvar for dyr, er du en aktivist. Hver gang du handler utifra et valg om å være mest mulig hensynsfull, gjennomfører du en enmannsdemonstrasjon.

Kanskje er det ingen dyrerettighetsgruppe der du bor. Men det er en dyrerettighetsaktivist – du! Du er mange nok … For det å være aktiv for dyrs rettigheter dreier seg rett og slett om å bry seg nok til å ønske å hjelpe dyr. Og om å ha troen på mennesket, deriblant seg selv, slik at ønsket kan bli til handling.

«Aktivisme for dyrs rettigheter kan alle delta i, med sine ulike interesser og evner. Det skal heller ingen større kraftanstrengelse til for å bli aktivist – det kreves kun vilje.»

Allikevel er det alt for mange av de som bryr seg om dyr, som har fått det for seg at aktivisme en noe for de få. Men aktivisme er ikke noe man tar svennebrev i, eller må sitte på skolebenken i årevis før man kaster seg ut i. Aktivisme for dyrs rettigheter kan alle delta i, med sine ulike interesser og evner. Det skal heller ingen større kraftanstrengelse til for å bli aktivist – det kreves kun vilje. Kanskje må det større anstrengelser til for å glemme de du bryr deg om – og bli det motsatte: en passivist … En passivist er du, når ingen merker at du bryr deg, ikke engang de du bryr deg om … Er du en ufrivillig passivist, la deg inspirere av følgende ideer. Du bestemmer selv om du vil være eller ikke være …

  • 1) Demonstrasjoner kan være store og små. Kostymer, plakater og banner understreker budskapet. En demonstrasjon kan være virkningsfull selv om den bare består av deg; f.eks. foran en pelsbutikk med en tankevekkende plakat. Eller du kan samle venner og bekjente for å sette mer kraft bak meningsytringen.
  • 2) Å gi informasjon om dyrs rettigheter til folk du møter er kanskje noe av det viktigste en aktivist kan gjøre. Løpeseddelutdeling når mange. En informasjonsstand kan lett settes opp. Men selv det å snakke med venner og bekjente gir positive ringvirkninger.
  • 3) Hvis du vil nå flere på en gang, arranger et foredrag, diskusjonskveld eller visning av dyrevernfilm – for skoler, universitet, foreninger eller andre.
  • 4) Eksempelets makt er sterk. Vis omverdenen gjennom egne handlinger at du er engasjert. Protester mot overgrep som skjer i det daglige: Hvis du er student, kan du f.eks. nekte dyreforsøk i undervisningen, og insistere på bruk av alternativer.
  • 5) Påvirk holdninger gjennom å gi: Overrask familie og venner med et velsmakende vegetarmåltid som kan skape forståelse gjennom en positiv opplevelse.
  • 6) Bruk din makt som forbruker. Du kjøper uansett mat, vaskemidler og andre varer som daglig brukes. Gjør handlerunden til en aktiv meningsytring ved å kjøpe miljø- og dyrevennlige produkter: vegetarmat, ikke-dyretestet kosmetikk og husholdningsartikler, skinn-og pelsfrie klær. Og ikke minst: skriv til firmaer som misbruker dyr, og fortell hvorfor du ikke kjøper deres varer! Din forbrukermakt kan også brukes til å boikotte arrangementer som utsetter dyr for lidelse i underholdningsøyemed; sirkus, dyrehager, hesteveddeløp o.l.
  • 7) Å påvirke politikere er viktig, og noe alle kan gjøre. Et brev med en oppfordring om bestemte dyrevennlige vedtak kan få snøballen til å rulle i riktig retning.
  • 8) Skriv innlegg og artikler til avisene – slik kan du tale for dyrene til et stort publikum.
  • 9) Dokumentering av dyremishandling er selve grunnstenen i dyrevernsarbeid. Ser du dyr som lider – på en pelsfarm, på sirkus eller i dyrehage – ta bilder, og send dem til NOAH!
  • 10) Mange kan bruke jobben sin for dyrs rettigheter. Er du lege kan du påvirke kollegaer til å finne alternativer til dyreforsøk. Er du veterinær eller biolog er dine ord i forsvar for dyr gull verd. Er du kunstner eller artist kan du uttrykke budskapet på utallige måter. Er du lærer eller jobber i barnehage, har du en unik sjanse til å gi barn respekt for og kunnskap om dyr. Er du advokat kan du tale dyrenes sak i retten. Jobber du i politiet kan du ta dyremishandlingssaker på alvor. Jobber du i kafé eller restaurant kan du bidra til økt vegetartilbud. Står du i butikk, kan du prøve å luke ut alle dyretestede varer, og heller få inn dyrerettighets-blader og -t-skjorter i salgshyllene. Er du snekker kan du være til stor hjelp for omplasseringsforeninger som trenger luftegårder til dyrene. Driver du med reklame, design eller journalistikk er du uvurdelig i produksjon av dyreverninformasjon. Kort sagt, en hver evne, kunnskap eller interesse kan brukes i kampen for dyrs rettigheter!

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/1999.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.