40 000 underskrifter for dyrepoliti til de borgelige

FrP gikk til valg på løfter om dyrepoliti, Høyre vil være i "fremste rekke" på dyrevelferd og Venstre har profilert seg som et sterkt parti for dyrene. Likevel er dyrevern enda ikke tatt opp som tema i regjeringserklæringen eller avtalen den hviler på. For å minne de borgerlige om løftene sine, overleverte NOAH i dag over 40 000 innsamlede underskrifter for dyrepoliti.

 

Torsdag 10. oktober møtte representanter fra NOAH opp foran Stortinget for å overrekke hele 40 347 underskrifter fra mennesker som ønsker at det skal opprettes dyrepoliti i Norge. Tilstede for å motta underskriftene var stortingsrepresentantene Åse Michalsen (FrP), Tina Bru (H) og Sveinung Rotevatn (V).

-Engasjementet for et eget dyrepoliti har aldri vært større. For de fleste mennesker er det selvsagt at dyr har rett på ikke utsettes for det som sees på som unødig vold og vanskjøtsel. Likevel er det hvert år mange dyr som utsettes for dette, og vi ser dessverre at politiet sjelden følger opp. NOAH mener derfor opprettelsen av en egen dyrepoliti-enhet er nødvendig for å sette dyremishandlingssaker på radaren hos politiet. Når NOAH nå overrekker over 40 000 underskrifter for dyrepoliti til den nye regjeringen, håper vi de ser at dette er et folkekrav, sier Martinsen i forbindelse med dagens spontanaksjon.

Politikerne må ta vold mot dyr på alvor

De oppmøtte stortingsrepresentantene var alle positive til NOAHs innspill, og lyttet til NOAH-leder Siri Martinsens oppfordring om å ta vold mot dyr på alvor. Foreløpig er det bare FrP som har programfestet kravet om dyrepoliti. Deres representant Åse Michalsen, som inntil nylig har sittet i justiskomiteen, uttalte til NOAH at hun støtter kravet helhjertet:

– Jeg har engasjert meg i sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker lenge – og vi har også i Norge sett tragiske eksempler som illustrerer denne linken. For meg og FrP er dyrepoliti og dyrs rettsvern en viktig sak, og jeg ser frem til å kunne jobbe videre med dette nå når vi kommer i regjering, sa Michalsen.

Også Høyres Tina Bru var tydelig på at dette er en sak som engasjerer henne personlig: – Dyrevelferd er en sak jeg er engasjert i, og jeg vil definitivt ta med meg den informasjonen jeg har fått her videre til Høyres gruppe. Jeg setter pris på at NOAH har fokus på vold mot dyr og får oss på banen i saken, uttalte hun.

Venstres Sveinung Rotevatn understreket at Venstre ønsker et eget dyreverntilsyn og at de også er positive til å utvikle kompetansen innad i politiet: – Venstre har særlig de siste årene markert seg i stadig større grad på dyrevernsaker – dette mener vi er viktig, og vi mener vi skal klare å få gjort en hel del for dyrene i samarbeid med den nye regjeringen. Venstre har gått inn for dyreverntilsyn, og også en økning av kompetansen innenfor politiet med hensyn til vold mot dyr, er noe vi er interessert i og vil være med å drive frem, uttalte Rotevatn.

40 000 underskrifter for dyrepoliti

NOAH håper nå at de borgerlige representantene tar kravet fra over 40 000 nordmenn på alvor, og aktivt går inn for å øke dyrs rettsvern.

– NOAH er glade for at stortingspolitikere fra alle partiene vi henvendte oss til, stilte opp på kort varsel med en klar positiv holdning til NOAHs krav om å ta vold mot dyr på alvor. 40 000 underskrifter for dyrepoliti gjorde inntrykk. Det virket som om disse tre politikerne hadde stort engasjement både for dyrs rettsvern i seg selv og interesse for kunnskapen om sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, avslutter Siri Martinsen.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.