“Det er en synd mot Allah å mishandle et dyr..”

av Aileen Hennes

Hva mener islam om dyrs rettigheter? NOAH har intervjuet Imam i Norge for å finne det ut.

Islam er en av verdens mest utbredte religioner. Den har sitt utspring i Arabia og ordet «islam» betyr på arabisk «fred». mens muslim betyr «underkastelse for Allahs vilje». Allah er det muslimske navnet på Gud. Mohammed er Allahs profet. I Islam finner vi Skapelsen, Syndefallet, Dommedag, Himmel og Helvete. Koranen er Islams hellige bok, som inneholder 114 suras , eller kapitler nedskrevet etter åpenbaringer fra Allah til Mohammed.

«Løven og elefanten er f.eks. beskrevet utfra sin styrke, men poenget er at mennesket er over dem fordi det kan kontrollere deres styrke med sin ånd.»

Grønland er et distrikt i Oslo som på folkemunne kalles «Det Lille Pakistan». NOAH har sitt kontor der og vi som jobber her er kanskje vel blaserte når det gjelder det «eksotiske» ved stedet. Vi spiser vår grønnsakkarry, dall og nan i den indiske kaféen i første etasje og merker kun at vi omgås «fremmede» når vi beveger oss over på andre siden av byen og syns at det er folketomt og at menneskene der er så bleke. Men noe videre kjennskap til folkene vi omgås det har vi ikke og noen ganger er gapet mellom våre forskjellige kulturer å ta og føle på. Hvorfor f.eks. skyr de fleste pakistanske barn hundene våre? Hva er islams forhold til dyr? Imam i Norge var imøtekommende når NOAHs Ark redaktøren ba om et intervju og inviterte til møte i moskéen i Urtegaten. Imam kan Koranen utenat, der finnes ikke det spørsmål som gjør ham svarskyldig.

– Hva er islams forhold til dyr?

– Islam ser på dyr som del av Guds skaperverk. Det er et pyramideformet skaperverk med mennesket øverst. Der er mange fortellinger om dyr i Koranen som bl.a. beskriver deres egenskaper. Løven og elefanten er f.eks. beskrevet utfra sin styrke, men poenget er at mennesket er over dem fordi det kan kontrollere deres styrke med sin ånd. Andre dyr som blir satt høyt i Koranen er honningbier og maur, de er «rene» dyr og ikke redde for mennesker til tross for sin diminuitive størrelse.

«(…) Koranen sier at det er en straffbar handling å mishandle et dyr.»

– Finnes der noen regler i Koranen for hvordan mennesket skal behandle dyr?

– Ja, det gjør det absolutt. Profeten Mohammed var istand til å snakke med dyrene. I Koranen er flere av disse samtalene gjengitt som ledesnor for hvordan vi bør behandle dyr. En av de mest kjente anekdotene er om kamelen som møter Mohammed og forteller ham at den ikke får tilstrekkelig mat for det arbeidet den gjør for sin eier og dessuten at eieren slår den. Mohammed går til eieren og gjengir hva kamelen har sagt og forteller eieren at det er en synd mot Gud å mishandle et dyr man har fått i gave for å hjelpe seg.

– Vi finner tilsvarende anekdoter og holdninger˙til dyr i Bibelen, men vi ser at i praksis er de kristne ikke særskilt gode mot dyrene. Hvordan forholder muslimene seg til dyr de omgås?

– Det varierer nok, men en ekte troende kan ikke la vær å forholde seg til Koranen på dette punkt, og Koranen sier at det er en straffbar handling å mishandle et dyr.

«Profeten Mohammed var istand til å snakke med dyrene. I Koranen er flere av disse samtalene gjengitt som ledesnor for hvordan vi bør behandle dyr.»

– Men hvordan tolker Koranen mishandling? Er f.eks. industriellt husdyrhold utbredt i muslimske land og isåfall hva sier Koranen om det?

– Å sørge for at mennesker har nok mat er det primære, men selvfølgelig må dyrs instinkter ivaretas selv innenfor intensive systemer for matproduksjon. Vi ser imidlertid en stor forskjell på hva som er nødvendig og hva som ikke er nødvendig. Vi anser det å spise dyr som nødvendig og derfor tillatt av Gud, mens f.eks. det å holde kjæledyr som unødvendig og naturstridig. Å holde en fugl i bur bare for å se på den er ifølge Koranen en synd. Dyr som blir holdt i fangenskap av mennesker får ikke leve det livet Gud ga dem, derfor ser vi på det å holde kjæledyr som en form for dyremishandling. Det er dessuten strengt forbudt med hesteveddeløp, hanekamper og sportsjakt. Dyr har sjel som allah har gitt dem. De må ikke brukes til menneskets forlystelse.

«Vi anser det å spise dyr som nødvendig og derfor tillatt av Gud, mens f.eks. det å holde kjæledyr som unødvendig og naturstridig.»

– Hva med pelsdyr? Tillater islam at dyr fanges eller oppdrettes i bur for motens skyld?

– Nei, absolutt ikke. Hvis man skal bruke pels må det være kun for å beskytte seg mot kulden. Pels som moteplagg strider imot islams lære.

– Å slakte dyr er én ting, men i muslimske land har dere en årlig slakt-offer-fest hvor det ofte slaktes så mange sau at de blir liggende igjen og råtne etterpå. Er dette en moralsk korrekt handling ifølge Koranen?

– La meg først og fremst gjøre det klart at et hvert dyr som slaktes er et offer til Gud og får selv en plass i himmelen. Slakt-offer-festen du snakker om er Eid Zuhah . Det er sau som slaktes som offer til Gud, men det er spesifisert i Koranen at slaktet skal deles opp i tre, den ene delen til deg selv, den andre delen til din familie og den tredje delen til fremmede, særskilt fattige. Men, det er riktig som du sier at det slaktes for mange dyr i forhold til konsumet under denne festen. Og overflødig slakt er heller ikke tillatt ifølge koranen. Myndigheter i flere muslimske land har derfor innført en ordning hvor det overflødige kjøttet fryses ned og distribueres som vanlig salgsvare.

– Hvordan stiller Koranen seg til å gi dyr juridiske rettigheter utfra deres egne behov?

– Koranen er loven i muslimske land og ifølge Koranen har dyr juridiske rettigheter. Mennesket har lov til å forsvare seg mot farlige dyr, men ikke mishandle dem. Ifølge Koranen skal man straffes like hardt for å f.eks. stikke øynene ut på et dyr som på et menneske. Men vi ser at straffeutmålingen gjort av de forskjellige regjeringer i muslimske land gjør et klart skille mellom forbrytelser begått mot dyr og mennesker, man får mindre straff for å mishandle et dyr enn et menneske. I slike tilfeller vil imidlertid forbryteren få sin straff i det neste liv.

«Det er sau som slaktes som offer til Gud, men det er spesifisert i Koranen at slaktet skal deles opp i tre, den ene delen til deg selv, den andre delen til din familie og den tredje delen til fremmede, særskilt fattige.»

– I Islam har man «rene» og «urene» dyr. Hunden er et såkalt «urent dyr». Er det mindre straffbart hvis man f.eks. mishandler et «urent dyr»?

– Nei, det er like graverende å mishandle de urene dyrene som de rene. Hunden er et urent dyr fordi den bærer med seg en rekke smittsomme sykdommer, slangen er uren fordi den står i pakt med Djevelen.»

– De fleste pakistanske barn vi treffer er redd hundene våre, men de vi på NOAH kontoret omgås til daglig, liker å leke med dem. Hva har Imam å si om det?

– «Koranen fastslår at det er unaturlig å holde kjæledyr og hverken til gavn for mennesket eller dyret. Men i Norge finnes jo ikke rabies, man risikerer ikke 11 smertefulle sprøyter i mageregionen hvis man blir bitt av en hund. Det er fint at barn får anledning til å omgås dyr uten å være redde, men det er ikke dermed sagt at de skal kysse og klemme på dem slik dere gjør

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #2/1993.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.