Foto: Foto: Jo-Anne McArthur/We Animals

Vil du hjelpe NOAH med et importforbud mot pels?

Millioner av dyr lider i trange nettingbur i den globale pelsindustrien, og Norge fortsetter å støtte pelsnæringen ved å importere og selge pelsvarer. NOAH jobber for et forbud mot pelsimport, og endelig skal Stortinget stemme for eller imot.

I fjor fremmet Venstre representantforslag om forbud mot innførsel og omsetning av pels – 23. mars skal de ulike partiene på Stortinget stemme over forslaget. NOAH jobber nå iherdig for at partiene skal stemme for et slikt forbud, og mener det er uhørt at Norge skal støtte den internasjonale pelsindustrien når vi selv har forbudt det av dyrevernshensyn.

Vil du hjelpe oss med å påvirke politikerne til å stemme for et importforbud av pels?

Arbeiderpartiet og Høyre må overbevises

Arbeiderpartiet og Høyre er blant de partiene som ikke har tatt eksplisitt standpunkt til representantforslaget om pelsimport. NOAH velger derfor å fokusere på disse partiene når vi oppfordrer publikum til å skrive til politiske partier.
Send en høflig e-post til: Høyre, hoyre.postmottak@stortinget.no, og Arbeiderpartiet, ap.postmottak@stortinget.no.

NOAH har vært i kontakt med flere partier som signaliserer at de vil stemme for et importforbud, og forventer ut i fra dette at MDG, SV og Rødt stemmer for Venstres forslag.

Slik kan du hjelpe dyrene

Nedenfor finner du et forslag til hva du kan skrive, men det beste er selvsagt om du skriver med dine egne ord hvorfor akkurat du mener pelsimport bør forbys.

Kjære (politisk parti)

Den globale pelsindustrien innebærer store lidelser for dyrene. Pelsdyrene lever hele livene sine innesperret i nettingbur og får aldri utløp for sine naturlige behov. Dette er ikke forenlig med god dyrevelferd, og Norge har forbudt pelsdyroppdrett av den grunn. Det finnes ingen grunner til at Norge skal tillate import av pels fra andre land. Et importforbud vil vise at Norge ikke ønsker å bidra til dyrs lidelse i andre land, og at vi tar avstand fra den globale pelsindustrien.

Med vennlig hilsen

Husk også å signere NOAHs underskriftskampanje mot pelsimport her.

NOAH har sendt inn høringssvar om importforbud av pels

Nå som tematikken er oppe til debatt på Stortinget har NOAH sendt høringssvar med innspill til Venstres forslag. Du kan lese NOAHs høringssvar om importforbud av pels her!

Foto: Foto: Oikeutta Elaimille.

Ingen dyr skal lide for menneskers forfengelighet. Bli medlem og støtt vårt arbeid med å forby global pelsindustri.