Verdiløst pelsdyrutvalg med Vedum som minister


Rev i bur på pelsdyr farm

Regjeringen, ved Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet, har nå bestemt at det vil nedsettes et utvalg som skal bestemme pelsnæringens framtid i Norge. NOAH mener det er bra at denne prosessen starter, men reagerer sterkt på landbruksministerens forutinntatte uttalelser i forbindelse med opprettelsen av utvalget.

«Styrt avvikling» eller «bærekraftig utvikling» av norsk pelsdyroppdrett. Det er de to alternativene det nylig oppnevnte pelsdyrutvalget vil vurdere før de skal legge fram sin konklusjon 30. juni 2014.

Lørdag 24. august var NOAH til stede på NRK Dagsnytt for å gi sine kommentarer. Først og fremst reagerer vi på at «utvikling» av næringen settes opp som likeverdig alternativ som «styrt avvikling» i utvalgets mandat. Med tanke på at to av regjeringpartiene, SV og AP, har ønske om styrt avvikling av pelsnæringen i sine partiprogrammer, mener NOAH at dette burde være det selvsagte utgangspunktet for utredningen.

Dessverre har landbruksministerens uttalelser i forbindelse med opprettelsen nå gitt NOAH enda større grunn til å mistro prosessen.

– Landbruksministeren blir av NRK spurt om det blir avvikling av pelsdyrnæringen dersom et fagutvalg råder ham til dette – og svaret blir «nei». Han prøver ikke engang å skjule at faglige råd ikke betyr noenting for hans vurderinger på dyrevelferdsområdet. Når ministeren videre uttaler at «pelsdyrdebatten i Norge har vært basert på mye fordommer og myter» – og prøver å få denne debatten til å handle om de tilfeller hvor farmere har brutt loven, er dette toppen av frekkhet. Dette handler om at alle faglige råd allerede tilsier at nettingbur for mink og rev er uakseptabel dyrevelferd, sier veterinær i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

NOAH stiller seg nå tvilende til at utvalget som nedsettes vil kunne gjøre et verdifullt arbeid. Når landbruksministeren allerede har bestemt seg på forhånd, blir det vanskelig å tolke utvalgets oppgave som annet enn et spill for galleriet.

– Når landbruksministeren uttaler at han er «helt sikker på at et slikt utvalgsarbeid vil styrke pelsdyrnæringen» så har vi allerede fått svaret på om det er verd å bruke skattepenger på dette. Og det svaret er nei. Utvalget er tydeligvis verdiløst hvis landbruksministeren skal ha noe å gjøre med prosessen. Vi må huske at hele Stortinget lovet i 2003 å avvikle næringen etter ti år dersom ikke forholdene og livet for dyrene var blitt vesentlig bedre. Og da var det ikke sykdom og skade det var snakk om, men selve leveforholdene. Denne utredningen, dens mandat og landbruksministerens tydelige intensjon, betyr at regjeringen nå holder velgerne for narr isteden for å holde løfter – det er uakseptabelt, avslutter Martinsen.