Verdens pelsfarmer må stenges nå - og for godt!

hovedfoto: Jo-Anne McArthur

Danmark, verdens største minkprodusent, varsler at alle deres minker avlives i år pga korona. NOAH forventer at Norge også stenger alle pelsfarmer i år, og vil arbeide sammen med internasjonale kolleger for at verdens pelsfarmer skal stenges en gang for alle.

Koronavirus i danske minkfarmer har mutert til en variant som infiserer mennesker og setter vaksineutviklingen i fare. Danmark er verdens største produsent av minkpels, men nå skal det være forbud mot pelsfarming i flere år. Samtidig uttaler myndighetene at dette ikke er et «forbud» og at industrien er «viktig».

Situasjonen er ekstremt alvorlig, og viser med all mulig tydelighet hvor livsfarlig masseproduksjon av dyr er for mennesker. I tillegg er selvsagt masseproduksjon av dyr dyrevelferdsmessig uforsvarlig. Pelsindustrien har vært under massiv kritikk for å utsette dyr for lidelse. I denne situasjonen risikerer industrien også menneskeliv. Både Nederland og Danmark legger nå ned alle sine farmer i løpet av året. NOAH reagerer imidlertid på antydninger om at farmene skal starte opp igjen i Danmark. Dette må være spikeren i kista til pelsfarming både i Danmark og verden for øvrig.

Internasjonalt forbud mot pelsoppdrett

NOAH er med i den internasjonale koalisjonen Fur Free Alliance, som har digitalt todagersmøte torsdag og fredag. Fokus nå er et raskt internasjonalt forbud mot pelsdyroppdrett. Det eneste forsvarlige i denne situasjonen er at alle land med pelsdyrfarmer nå stenger ned. Det vil også være fullstendig ansvarsløst å ha en plan om å starte opp igjen pelsdyroppdrett i de land som ikke har vedtatt formelle forbud. Vi trenger forbud – for dyrenes skyld og for vår egen skyld. Å starte opp igjen noe som store deler av verden ser på som uetisk dyreplageri, og som samtidig hele tiden kan utgjøre en livsfare for oss selv, er absurd. Organisasjoner over hele verden vil nå presse på for at alle land tydelig skal forby pelsdyroppdrett.

NOAH advarte om minkfarmer

I Norge har NOAH helt siden den første farmen i Nederland ble smittet, appellert til Landbruks- og Matdepartementet om å sørge for at den planlagte avviklingen av pelsdyroppdrett skjer i løpet av året, og at ikke flere dyr settes til verden i den situasjonen man er i. Hittil har vi ikke blitt hørt.

Det eneste forsvarlige også for norske myndigheter er å sørge for at alle pelsfarmere avvikler i år – ut ifra dyrevelferdshensyn, veterinærhensyn og folkehelseperspektiv. Vi advarte fra begynnelsen av at minkfarmer kunne være reservoar for farligere varianter – slik de nå har blitt i Danmark. Hele samfunnet holder på å stenge ned igjen, samtidig som pengeutbetalingen til farmerne allerede ligger klar. Det er rett og slett ingen unnskyldning for å utsette dyrene og samfunnet for denne industrien lenger. Det må ta slutt i år.

Foto: Jo-Anne McArthur

Vil du støtte NOAHs arbeid for pelsdyrene? Bli medlem i NOAH!