Tsjekkia forbyr pelsdyroppdrett!


En ny lov vil gjøre pelsdyroppdrett ulovlig i Tsjekkia. De siste pelsfarmene må legges ned innen januar 2019.

Få dager etter at nyheten om at det blir slutt på pelsdyroppdrett i Tyskland kom, ble det kjent at også Tsjekkias politikere har valgt å sette dyrenes velferd først og forbyr pelsdyroppdrett. Den lovgivende forsamlingen i landet har stemt frem, med 132 mot 9 stemmer, et forslag om å forby pelsdyroppdrett, hvor alle landets pelsfarmer må legges ned innen 31. januar 2019. Forslaget som ble stemt over innebærer også at pelsfarmere kan søke om en økonomisk overgangsstøtte. For øyeblikket er det ni pelsfarmer i Tsjekkia, med rundt 20 000 rever og minker.

Tsjekkia er nå et av mange europeiske land som de siste årene har lagt ned sin pelsindustri av hensyn til dyrene. I Norge sitter fremdeles flere hundre tusen rever og minker innesperret i nettingbur. Foto: Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge.

Forslaget er nå sendt videre til senatet, hvor det skal stemmes over og underskrives av presidenten. NOAHs kolleger i Fur Free Alliance – Svoboda zvířat – forsikrer oss om at det ikke vil oppstå noen komplikasjoner i den siste fasen, og at loven trolig vil være et faktum i løpet av sommeren.

NOAH gratulerer Svoboda zvířatt og alle tsjekkiske dyrerettighetsforkjempere med en stor og viktig seier for dyrs rettigheter!

Land etter land i Europa forbyr pelsdyroppdrett av hensyn til dyrene. Nå trenger vi dere alles hjelp til å få en seier i Norge også. Støtt NOAH i vårt politiske arbeid for å få et endelig forbud mot pelsdyroppdrett – bli månedsgiver!